Viktig sykehusavtale til Ascom

Viktig sykehusavtale til Ascom

Sykehuspartner for Helse Sør Øst har undertegnet serviceavtale om ny kommunikasjonsplattform.

Ascom og Sykehuspartner har undertegnet en serviceavtale til en verdi av 14,1 millioner kroner, en av Ascoms største i Norden. Sykehuspartner leverer tjenester til omlag 80.000 brukere og 57 sykehus i Sørøst-Norge.

De nevnte 57 sykehusene bruker allerede Ascoms kommunikasjonsplattform for håndtering av blant annet akuttalarmer, personalarmer, pasientsignal og telefoni. Frem til nå har 37 av sykehusene hatt egne serviceavtaler med Ascom, men nå får alle felles avtale via Sykehuspartner.

- Sykehuspartner tar hånd om all førstelinjesupport via sin helpdesk med en direkte kobling til spesialister i de sakene hvor teknikerne ikke kan løse problemet selv, sier Aage Rask Andersen, administrerende direktør i Ascom Nordic.

I tillegg til support inkluderer avtalen også oppgradering av programvare og opplæring av Sykehuspartners systemteknikere.

Viktig for Ascom

Serviceavtalen har vært på forhandlingsbordet i lang tid og er strategisk viktig for Ascom. Selskapet mener det er sannsynlig at sykehusdrift i de andre nordiske landene også blir slått sammen på tilsvarende måte som Sykehuspartner.

Sykehuspartner sier også at den nye avtalen vil bidra til bedre oversikt og konsolidert tjenestenivå på sykehusene.

- Da vi overtok driften av sykehusene, arvet vi en rekke forskjellige kontakter for anskaffelser og vedlikehold. I tillegg til at det fantes noen kontrakter som skulle fornyes, fantes det også et stort behov for å standardisere servicenivåene, sier Tommy Slaatsveen, seksjonssjef for telekom i Sykehuspartner.

Kontrakter Og Avtaler