Virtuell oversikt med Veeam

Virtuell oversikt med Veeam

AGENTURET: Veeam er nødvendig tilbehør for marginhungrige VMware-forhandlere.

Veeam leverer løsninger for administrasjon og backup av VMware-miljøer. Selskapets produktportefølje er delt i to, der den ene delen tar seg av rapporteringen og overvåkningen av de virtuelle miljøene.

Veeam Reporter er et verktøy for å underlette dokumentasjonen av VMware-miljøet, som gjør det mulig å dokumentere for eksempel endring i forbruk av lagring, hvilke virtuelle maskiner som holder på å gå tom for diskplass og liknende. Veeam Monitor er en enkeltstående løsning for overvåkning av status og ytelse i VMware-miljøet. Etter at Veeam i 2008 kjøpte selskapet Nworks er det også enklere å overvåke status og ytelse i VMware-miljøer fra Microsoft System Center Operations Manager og HP Openview.

Kombinert backup og replikering

Den andre delen består av sikkerhetskopiering, gjenoppretting og konfigurasjon av de virtuelle miljøene. Veeam Backup er en kombinert backup- og replikeringsløsning. Veeam Backup er basert på VMwares VCB-rammeverk, støtter VSS og tar seg av deduplisering, syntetisk backup. Veeam Configurator gjør det på sin side enklere å konfigurere ESX-hostene i VMware-miljøet og sikre at innstillingene ikke endres over tid.

- Veeam er et produkt vi ikke har hatt ombord så lenge, men det har blitt svært godt mottatt blant forhandlerne og er nok et av de produktene vi har sett raskest og størst interesse for i en tidlig fase, sier Geir-Rune Dyrseth, administrerende direktør i Commaxx.

- Hva er spesielt med dette agenturet?
-
Rundt VMware og Citrix er det et helt økosystem med produkter som fyller ut basisfunksjonen. Veeam er en av disse, og en fremadstormende produsent med nyskapende teknologi til en attraktiv pris. De selger pakkeløsninges som er enkle men likevel enterpriseklare.

Etablert i markedet

- Hvor modent er markedet for dette produktet?
- Det er absolutt mer modent enn det som ofte er tilfellet med nye agenturer. Faktisk er det allerede ganske mange installasjoner ute hos kundene, og mange forhandlere begynte å jobbe med produktet før Veeam bestemte seg for å inngå en distribusjonsavtale med oss. Men etterspørselen og interessen er fremdeles stor.

- Hvilke produkter anser dere for å være konkurrerende?
- Det er en del spillere på dette markedet. Vizioncore med sin ESX Ranger er markedslederne, og de har fornyet seg veldig. Andre backupløsninger er Acronis, Legato og ESX Express. Men Veeams teknologi er banebrytendede i at de kan levere både syntetisk backup og deduplisering.

- Hvordan markedsføres produktet?
- Markedsføringen foregår egentlig på samme måte som vi gjør med alle andre produkter. Vi kjører workshops og seminarer, som vi gjerne kombinerer med VMware slik at man får et løsningsfokus og ikke bare snakker rene produkter. I tillegg kommer markedsføring via nyhetsbrev og web og liknende.

Tilleggsalg

- Hvilken type forhandlere ønsker dere på dette agenturet?
- De fleste av de forhandlerne vi har i dag, og alle som selger VMware er aktuelle forhandlere av Veeam. Det blir mer og mer aktuelt jo mer løsningsorientert og kompetanse man har, men også de som bare selger VMware som programvare i en boks vil kunne dra nytte av løsningene. Samtidig er det en utmerket mulighet til å tjene penger på tilleggssalg til eksisterende VMware-installasjoner.

- Hvem er aktuelle kjøpere?
- Det passer egentlig for alle. Veeam er nok spesielt interessant for større bedrifter, men på samme måte som VMware leverer også Veeam en pakkeløsning for små og mellomstore bedrifter, som kobles til vSphere Essentials bedrifter og er begrenset til seks sokler.

Bedre marginer enn på VMware

- Hvilke omsetningsmål har dere for agenturet?
- Jeg vil ikke kommentere det akkurat på krona. Men som sagt har omsetningen kommet mye raskere i gang enn på andre produkter, og sånn sett er det veldig lovende. Vi har hatt hatt det halvt år, i den perioden har vi solgt relativt sett mye mer enn andre nye produkter vi har tatt inn.

- Hvilke marginer og markedsstøtte tilbys?
- Marginene forhandleren sitter igjen med til sist kommer an på hvordan de rabatterer produktene overfor kundene, men det er åpenbart at dette har høyere marginer enn for eksempel standard VMware-installasjoner. Det skaper merverdi, men også mye mer butikk. Markedsstøtten er den samme som for våre andre produkter – prissetting, løsningsdesign, lisensrågivning, og markedstiltak som workshops og seminarer.