Visma får eksklusiv NVE-avtale

Visma får eksklusiv NVE-avtale

Visma har inngått en eksklusiv rammeavtale med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bistand til systemutvikling.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Visma Consulting har inngått kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bistand til systemutvikling.

ytterligere år. år med en 2 på 2 Avtalen og har rammeavtale opsjon en på varighet eksklusiv er

for Behov fornying

samarbeid knyttet utvikling typer tjenester av flere NVE skal utvikling… ikt-systemer. til for egne Tjenestene NVEs har behov i med utføres