Visma med UDI-kontrakt

Visma med UDI-kontrakt

Visma Sirius skal stå for utvikling og forvaltning av Utlendingsdirektoratets fagsystemer i flere år fremover. Avtalen er verdt 35 - 55 millioner kroner per år.

Visma Sirius vant konkurranse om utvikling og forvaltning av fagsystemer hos Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser selskapet.

De to aktørene har inngått en avtale med varighet på 3+1+1 år som innebærer at UDI får ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av en rekke kjernekritiske fagsystemer hos direktoratet.

Avtalen vil også gi Visma muligheten til å levere tjenester til hele utlendingsforvaltningen.

UDI gjennomfører for tiden et større moderniseringsprogram, EFFEKT -programmet, hvor Visma vil kunne bidra med utvikling av nye it-systemer.

Anskaffelsens totale kontraktsverdi for alle tjenesteområdene er estimert til 35-55 millioner kroner per år. Virksomhetskrav, politiske føringer og bevilgninger kan medføre begrensninger i omfang, men kan også medføre økning i omfang og for eksempel igangsettelse av nye prosjekter.

UDI har ansvaret for å utføre norsk innvandrings- og flyktningpolitikk, og har en betydelig systemportefølje som skal understøtte en så effektiv, korrekt og hensynsfull innvandrings- og flykningpolitikk som mulig.