Visma vant universitets-kontakt

Visma vant universitets-kontakt

Visma skal levere en nettbasert bestillings- og innkjøpsløsning til Universitets- og høyskolesektoren.

Kontraktspartner er UNINETT FAS, som signerer på vegne av landets universiteter og høgskoler. Løsningen skal i første omgang implementeres hos 30 av de totalt 38 institusjonene i sektoren, ifølge en pressemelding.

- Hensikten med systemet er at universitets- og høgskolesektoren får mulighet til å etablere effektive rutiner for bestilling og innkjøp. Gode rutiner og riktig bruk av systemet vil gjøre at institusjonene sparer tid på kontroll og administrasjon, og at det blir lettere å etterleve kravene til dokumentasjon og gjennomsiktighet i innkjøpsprosessene, sier prosjektleder hos UNINETT FAS, Bjørn-Are Lyngstad.

Bestillings- og innkjøpsløsningen fra Visma er integrert med den offentlige markedsplassen ehandel.no, som eies av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Denne internettportalen er et viktig virkemiddel i regjeringens satsning på bruk av elektroniske forretningsprosesser og e-handel i det offentlige, for å oppnå bedre, enklere og sikrere innkjøp.

- Avtalen mellom UNINETT FAS og Visma innebærer et betydelig gjennombrudd for sektoren. På sikt vil universitetene og høyskolene kunne bidra til vesentlig volumvekst for offentlig elektronisk handel. Kunnskapsdepartementet har vært en positiv pådriver som har bidratt til at undervisningssektoren nå leder an i utviklingen, og sannsynligvis vil dette arbeidet inspirere andre deler av statlig sektor, sier seniorrådgiver i avdeling for offentlige anskaffelser i DIFI, Thomas Hoff.

Kontrakter Og Avtaler