Kontraktrush i NetNordic

Kontraktrush i NetNordic

Nettverksleverandøren har tegnet nye avtaler for 130 millioner kroner de siste ukene.

Nettverksleverandøren Netnordic vokser kraftig og har de siste ukene vunnet kontrakter for 130 millioner kroner.

En bredbåndskontrakt med Troms Kraft er den største, men selskapet har også inngått avtaler med om lveranse av bredbåndstelefoni til Avinor, Storebrand, IT Fornebu og Alliance-Apotekene. Netnordic har også fått en pris som årets Alcatel-partner 2005.

- De siste ukene har vært som en drøm, og langt i overkant av våre forventninger. Vi vokser kraftig innen både bredbånd og telefon, sier administrerende direktør Torbjørn Hulbak.

 

Netnordic forventer en en omsetning på drøyt 50 millioner kroner i 2006, som er en god vekst fra ifjor. Økt volum betyr også oppbemanning innen utvikling og drift.

 

Datterselskap

 

- Vi etablerer et rendyrket datterselskap som skal drive med rådgivning innen bredbåndsløsninger. Med lisens- og driftsavtaler, nytt konsulentselskap og egenutviklede bredbåndsprodukter, forventer selskapet i 2006 en hyggelig resultatforbedring, og vi budsjetterer med 5 - 7 prosent resultatmargin, sier Hulbak.

 

Netnordic ble stiftet i 2001. Selskapet med 24 ansatte har hovedkontor og driftsenter i IBM-bygget på Mastemyr utenfor Oslo. Driftsenteret er åpent hele året og hele døgnet, og betjener kunder i Norden. Selskapet eies i hovedsak av ansatte og styremedlemmer.