Konverterer .Net til Java

Konverterer .Net til Java

Det amerikanske selskapet Stryon har laget et programvareverktøy som konverterer web-tjenester til Java uten av koden må skrives på nytt.
Stryons Inet migrerer programmer laget i Visusal Basic, .Net, C# og J# (Microsofts Java-versjon), til standard Java.

-- Programmet virker slik at det konverterer Microsofts mellomnivåkode (MSIL, Microsoft Intermediate Language, red. anm.) til ren J2EE-kode, sier Jim Stewart, administrerende direktør i Stryon, ifølge IDGs nyhetstjeneste.

Etterspørselen etter hjelpemidler for konvertering til Java har økt i takt med at flere og flere tar i bruk Linux.

Et typisk anvendelsesområde for Inet vil være .Net-applikasjoner som er distribuert til de ansatte i en organisasjon. Disse kan nå konsolideres til en Java-plattform i datasenteret.

Utviklere som bruker Inet kan fortsette med å arbeide i Visual Studio .Net, uten å være avhengig av å kjøre applikasjonene i et Microsoft-miljø. Inet konverterer også .Net-biblioteker som Core, ADO.Net, XML og ASP.Net.

Det nye verktøyet fra Stryon er motparten til Microsofts eget Java Language Conversion Assistent, som konverterer fra Java til .Net. Ironisk nok er Microsoft konverteringsverktøy gratis, mens Stryons program koster fra kroner 7.000 og oppover, avhengig av operativsystem. For konvertering til stormaskin koster programmet hele 140.000 kroner, ifølge IDGs nyhetstjeneste.