Kopierer data rimeligere

Kopierer data rimeligere

Automatisk kopiering og 1,3 TB kapasitet for 25.000 kroner er hva Tandberg Data tilbyr markedet.
-- Vår nye automatlader er en innertier i forhold til tidspunktet. Med 1,3 TB til 4.000 dollar vil dette produktet kunne bremse introduksjonen av neste båndteknologi, sier Gudmundur Einarsson, administrerende direktør i Tandberg Data.

-- Storageloader er ganske revolusjonerende, hevder Kjell Øyvind Aasene, produktsjef for Tandberg Datas automatladere.

Det er store ord, men Tandberg Data har delvis rett i sin uttalelse. Spørsmålet er bare om kundene oppdager produktet. Tandberg Data er derfor i aktiv dialog med potensielle, store kunder. Tandberg Data er ute og påvirker distribusjonsapparatet sitt.

Grunnlaget for argumentet er at en magnetbåndstasjon for et bånd på 800 MB med komprimering koster mer enn 5.000 dollar.

Vokse

-- Vi har allerede en omsetning på 20 millioner dollar på våre eksisterende automatladere. Med den nye generasjonen vi introduserer med Storageloader anslår vi veksten på 30 ) 50 prosent årlig for denne type produkter, hevder Gudmundur Einarsson.

Storageloader er en automatlader for DLT-bånd på 80 GB, Quantums klassiske DLT (Digital Linear Tape). En robot, åtte bånd og en båndstasjon utgjør i automatladeren. I tillegg er det elektronikk og innkapslet programvare som styrer Storageloader. Ti patenter eller søknader har Tandberg tilknyttet laderen.

Det er videreutvikling fra Tandberg Datas egenutviklete båndteknologi SLR (Serial Linear Recording) som ligger til grunn for teknologiutviklingen.

Grunnen til at det ikke er større lagringskapasitet, er at Tandberg Data har valgt å utvikle Storageloader med høyde 1 U, det vil si 4,45 centimeter. Hensikten er å montere laderen sammen med tjenestemaskinene i et monteringskabinett for å spare plass.

Quantum som leverer selve båndstasjonen, har ikke konstruert en mer avansert stasjon med 1U høyde.

Via webkamera

-- Storageloader er første riktige skritt. Siden vil vi tilby andre produkter hvor vi øker høyden. Både 2U og 4 U er på trappene, sier Birger Bergem, utviklingsdirektør i Tandberg Data.

Det er tydelig at Tandberg Data skal være med i konkurransen om automatladere og mindre magnetbåndbiblioteker. Med LTO-3 (Linear Tape Open) på 800 GB vil et 4 U bibliotek ha en kapasitet på 32 TB med komprimering.

Produksjonen foregår i Kina under overvåkning fra Norge via webkamera. Designen er utført i Norge. Utviklingsingeniør Arne Nymoen har vært sterkt involvert.

-- Vi har designet 70 )80 spesialverktøy som er blitt laget i Kina til bruk i produksjonen, sier Birger Bergem.

Dell presser

Prisen på produktet er bra, særlig for virksomheter som tidlig tok i bruk DLT. Prisen er likevel ikke fantastisk. Ifølge daglig leder Dag Jerstad i lagringsdistributøren Four Leaf er det Dell som nå er toneangivende med hensyn til lagringsprising.

Det Tandberg Data kan skryte av, er tiden for utskifting av alle båndene i automatladeren. Det tar 20 sekunder å skifte ute et magasin med fire nye bånd. Det tar femti sekunder for laderen å oppdage at det er fire nye bånd, bare 25 sekunder hvis båndene er strekkodemerket.

Det tar dermed maksimalt to minutter å erstatte alle båndene slik at 1,3 TB nye data kan lagres. En fullstendig kopiering vil i praksis ta ett døgn.

Selve administrasjonen foretas i et grafisk web-miljø som oppdateres etter at laderen har oppdaget nye bånd. Settes det bare inn ett bånd i kassetten vil det grafiske systemet bare vise ett bånd.