Kopisperre kan ramme artister

Innfører plateselskapene kopisperre på cd, kan musikerne miste penger fra kompensasjonsordningen.

Artister kan i dag få erstatning for at musikken deres kopieres. Pengene gis av den norske staten som kompensasjon for at åndsverk kopieres uten at artisten får betalt for det. I år ligger 52 millioner kroner i den statlige potten, hvorav 32,5 millioner kroner er øremerket til individuell fordeling innen lyd og film.

 

Hvis Sony BMG, og andre selskaper, innfører kopisperre på cd-er, kan artistene går glipp av inntektene som er knyttet opp til ordningen. I USA har Sony innført nettopp en slik ordning på en rekke cd-er.

 

- Dersom kopisperrer hindrer kopiering fullt ut – ingen kompensasjon. Dersom bare enkelte kopier tillates – mindre kompensasjon, sier Bengt Hermansen, avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementets avdeling for opphavsrett, til Computerworld.no.

 

Viktige inntekter

 

Regnestykket er i grunn ganske enkelt. Loven er at kompensasjonsordningen er basert på at de som blir kopiert får erstatning.

 

- Klart disse inntektene er viktig for noen artister, sier Øyvind Svenby i IFPI Norge.

 

Men det er ifølge Svenby uklart om musikere har tenkt på at disse pengene kan bli borte, og om de tapte pengene vil kompenseres av ekstra cd- eller online-salg.

 

Tror ikke på kopisperre

 

Sony BMG har skapt store overskrifter med sin rootkit-teknologi. Samtidig slår amerikanske storselskaper hardt ned på fildeling. Kopisperre er en av de løsningene musikkindustrien jobber med for å unngå piratkopiering, både på nett og med cd-brenning.

 

Hermansen har ikke tro på at konseptet vil slå gjennom

 

- Alt tyder på det motsatte, at plateselskaper ikke kommer til å bruke kopisperre, sier han.