Kortstokking i EDB

Kortstokking i EDB

EDB Business Partner har ansatt Jan Erik Larsen (49) som konserndirektør for salg og forretningsutvikling. Larsen går inn i konsernledelsen i EDB og tiltrer i nær fremtid.

Jan Erik Larsen kommer til EDB fra stilling som leder av konsulent- og løsningsdivisjonen i Software Innovation ASA. Larsen var tidligere konsernsjef i børsnoterte TeleComputing ASA, og har innehatt en rekke ledende stillinger og styreposisjoner innen teknologisektoren i Norden.

Jan Erik Larsen skal lede det nyetablerte forretningsområdet Salg & Forretningsutvikling i EDB. Området er opprettet fra 1. januar som del av reorganiseringen av EDB-konsernet. EDB samler alle salgs- og markedsressurser i en felles enhet som skal være med på å sikre en enklere og helhetlig betjening av kundene.

Etter reorganiseringen består EDBs konsernledelse av konsernsjef Endre Rangnes og konserndirektørene John-Arne Haugerud (IT Drift), Ole Urdahl (Løsninger), Jan Erik Larsen (Salg & Forretningsutvikling), Urban Doverholt (EDB Sverige), Tore Valderhaug (økonomi og finans), Vibeke Nyvold (HR), Oddgeir Hansen (operativ styring) og Reidar Gjærum (kommunikasjon og markedsføring).