For kostbar på satellitt

For kostbar på satellitt

Nera ASA gjør det igjen. Først var det transmisjon. Nå er det satellitt. 50 årsverk skal bort.
-- Marginene er under press i begge våre største virksomhetsområder. Driftsomleggingen innen transmisjon har gått inn i en ny fase og nedleggelse av egen produksjon av store antenner forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal, sa Bjørn Ove Skeie, konsernsjef i Nera i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal i oktober.

Nera har innsett at markedet for kostbare jordstasjoner aldri kommer tilbake. Derfor reduseres produksjon av satellittantenner ved datterselskapet Nera Satcom AS med årlige kostnader på 70 millioner kroner og staben med 50 årsverk ved utgangen av første kvartal 2005.

Prisreduksjon på jordstasjoner

Både transmisjon og satellitt hadde en tilbakegang i tredje kvartal. Omsetningen for transmisjon var 247 millioner kroner, satellitt maktet 109 millioner kroner. Også ordreinngangen viser nedgang. 91 millioner kroner hadde Nera Satcom AS inne ved inngangen til fjerde kvartal 2004.

De kostbare jordstasjonene er ikke kundene lenger villige til å betale for. Mens de tidligere typisk kostet 10 millioner Euro, er investeringen nå nede i 1 - 2 millioner Euro.

Det er behovet for å oppnå overskudd som driver restruktureringen. Neras produkttilbud må tilpasses etterspørselen i markedet.

-- Disse tiltakene er absolutt nødvendige for å opprettholde Nera Satcoms fremtidige konkurranseevne. Konsekvensen for de ansatte er meget beklagelig, men uungåelig. Vi vil håndtere prosessen profesjonelt, sier Terje Ask-Henriksen, president i Nera Satcom.

Ambisjonen er fortsatt å være en ledende leverandør med aggressive og målrettede initiativer. Det er stor tiltro til at satellitt-markedet vil vokse. Nera Satcom håper å være så tiltrekkende at det kan skapes nye jobber.