Kostbart Golf-drama

Kostbart Golf-drama

Ingen har turt å ta en beslutning om Forsvarets Golf-prosjekt. Ventetiden har kostet statskassen hundrevis av millioner.

Det har de siste ukene igjen vært rabalder rundt Forsvarets gigantiske it-prosjekt Program Golf. I dag, fredag, starter Jan Christian Ødegaard i sin nye jobb som Golf-sjef. Avtroppende programsjef Jon Rikter-Svendsen har fått jobb i Forsvarsdepartementet.

Ødegaard kommer ikke akkurat til dekket bord. Halve prosjektorganisasjonen har forlatt skuta allerede, og det er store muligheter for at prosjektet blir terminert. Det er en beslutning forsvarsminister

Anne-Grete Strøm-Erichsen skal ta så snart hun har alle fakta på bordet. nn At program Golf ser ut til å ende med å bare levere en felles regnskapsløsning for Forsvaret er ikke nytt. Allerede i fjor vår, ble dette drøftet som en mulighet. I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober, mer enn antydet Forsvarsdepartementet at dette var en sannsynlig løsning. Dette skrev da også Computerworld i oktober i fjor.

Så langt har Forsvaret brukt godt over en milliard kroner på prosjektet som skulle gi både et helhetlig regnskapssystem og et felles forsynings- og materiellhåndteringsystem i Forsvaret. Det var Team IBM med deres SAP-løsning som "vant" Forsvaret i 2002. Alle eksisterende løsninger skulle byttes ut med en felles SAP-plattform.

IFS, Oracle og flere har underveis kommentert det urimelige i at Forsvaret skal hive ut tipp topp moderne systemer, og bruke hundrevis av millioner på innføring av et nytt system.

Fase 1 av program Golf omhandlet et felles regnskapssystem for Forsvaret. Det ble tatt i bruk i slutten av 2003. Gjennom 2004 viste det seg at løsningen led av en rekke store og små barnesykdommer, og fremdeles fungerer vel ikke systemet perfekt. Parallelt med at barnesykdommer er rettet opp har både Program Golf og IBM foreberedt seg på det som skulle være fase 2 av prosjektet. Nemlig et felles forsynings- og materiellhåndteringssystem.

Det er brukt mange hundre millioner bare for å rede grunnen for å lage en slik løsning. Det viste seg imidlertid at en slik løsning ville blir dyr, meget dyr. Riksrevisjonen har i en rapport i 2003 skrevet at Forsvaret selv mente at prislappen ville bli på 1,5 milliarder. Et beløp Forsvaret selv aldri har villet bekrefte.

Etter rabaldersakene for et år siden om overskridelser i regnskapet i 2004, og en rekke åpne høringer i Stortinget i fjor vår, er det ingen som har turt å ta en endelig beslutning om Golf. På tross av løfter i statsbudsjettet om at en slik beslutning skulle komme innen 31. desember 2005, sitter fremdeles forsvarsministeren på gjerdet, og avventer videre vurderinger både fra Forsvaret og Program Golf.

I mens tikker kronene ut av statskassen til et prosjekt og en organisasjon som ikke helt vet hva den skal levere.

Det er vel på tide at noen tør å ta en beslutning, slik at Forsvaret kan komme videre med sine it-løsninger og at ikke enda flere hundre millioners beløp går til spille. Vi regner med at du kjenner din besøkelsestid, Anne-Grete Strøm-Erichsen.