Kostnader under kontroll

Kostnader under kontroll

KRONIKK: En paranoid finanssektor kan sette internasjonale framstøt på vent. Effektiv bruk av ressurser er særdeles viktig.

Det koster å jobbe internasjonalt. Feil markedsinngang, ineffektive partnere, dyre rådgivere og ugjennomtenkt strategi sluker penger. Med noe planlegging kan en sikre seg mot en del vanlige fallgruver.

Gjennomfør en markedssjekk før det skal satses. Besøk mulige samarbeidspartnere, eksperter, rådgivere og kunder god tid i forkant av markedssatsning. Ved en fremtidig satsning i USA betaler det seg å foreta reiser i god tid.

Tidlige signaler fra profesjonelle miljøer om timing og posisjonering av produkt gir rom for bedre beslutninger: Utsette eller framskynde en satsning? Eget selskap eller kun representasjon? Kontinuerlig markedsovervåking gir god styringsinformasjon. Kontaktene som opprettes kan brukes til oppdateringer. Det begrenser reisebudsjettet og gir en forståelse av markedet over tid.

Tenk gjenbruk

Det koster å utarbeide profesjonelle strategier, dokumentasjon for å hente penger, PR-materiell og planer for å satse internasjonalt. En "business plan" kan brukes til mer enn å hente penger. Deler av business-planen kan gi innhold til produktpresentasjoner, til partnerinformasjon og til kundedokumentasjon. Flerbruk av viktig forretningsmateriell gir god konsistens. Det er mer motiverende å jobbe med og dessuten mindre kostbart.

Bruk eksperter tidlig. Det koster mindre å få en tidlig ekstern vurdering av strategi for pris, distribusjon, merkevarebygging, skalering og partner utvikling. Strategi for internasjonalt arbeid må komme fra ledelsen, men ekstern vurdering på et tidlig tidspunkt kan teste strategiens verdi.

Test ressurser gjennom prosjekter. Ved bruk av eksterne ressurser er det nyttig å få tidlig svar på relevanse og verdi. Det koster å ikke være langsiktig; samtidig er det fornuftig å gi personer som kan være sentrale i det internasjonale arbeidet en prøveperiode. Konkrete prosjekter som har en 3-måneders horisont, viser seg å være effektive. Kortere prosjekter gir ofte ikke nok tid til læring.

På tre måneder kan internasjonalt PR-materiell utvikles. Et konsentrert ukes møteprogram kan settes opp i utlandet. Praktisk plan for salg og markedsabeid kan utvikles. Slik prosjektfokus begrenser kostnadsbruk og kan gi nyttig læring.

Opplæring

Opplæring koster. Kjerneteam, eksperter og rådgivere krever opplæring. De må forstå mål, ressurser og produktteknologi – helst inngående. God opplæring og tett jobbing gir forståelse for felles mål. Dette er en fase hvor man vurderer hvem som skal være med å løfte selskapet, og hvor det er viktig å tenke langsiktig. Det å jobbe med samme mennesker over tid gir bedre læring, bedre motivasjon og koster dermed mindre. Kostnadene for å vurdere nye ressurser og lære disse opp er ofte undervurdert. Velg rådgivere med omhu og behold dem som fungerer.

Tiden er nå inne for å utvikle gode arbeidsvaner for å holde kostnadene under kontroll. Vi må jobbe smart og effektivt med kvalitetsressurser og innarbeide vaner som vi kan nyte godt av i oppgangstider både hjemme og i utlandet.

Jone Smedsvig