Kraft i sentrum for å nå lenger

Walldorf, Tyskland: Fujitsu Siemens Computers introduserer verdens kraftigste tjenestemaskin, for å erstatte mange mindre og skape informasjonen mobile brukere trenger i arbeidet.

Fra den lille tyske byen Walldorf skal Fujitsu Siemens Computers (FSC) og SAP samarbeide om realisering av applikasjoner hvor bærbare apparater av alle slag inngår som brukerhjelpemidler. Valget av den sentralt plasserte tyske byen er ikke tilfeldig. Nettopp er befinner den tyske erp-giganten sitt hovedkontor seg.

-- SAP har identifisert 63 områder for mobile løsninger mot forretningssystemet Mysap.com, forklarer, Andreas Tollefsen, Marketing Manager i Fujitsu Siemens Computers.

Eksplosjon

-- Det er en eksplosjon av perifere enheter med mer lagringskapasitet enn det finnes sentralt, fremhever Joseph Reger, teknologidirektør i Fujitsu Siemens Computers (FSC).

Med perifere enheter mener Reger alle mulige hjelpemidler ansatte benytter for å utføre sine gjøremål, men det er først og fremst bærebare apparater med prosesseringskapasitet som eksempelvis lomme-pc-er, Reger henviser til.

Apparatene vil vesentlig bli brukt som tynne klienter hvor presentasjonen skjer på brukerhjelpemiddelet, men hvor forbehandlingen skjer sentralt. Et typisk eksempel er føring av fremtidens pasientjournaler.

-- Vi er på vei tilbake til tidligere bearbeidingsmåter, og det er bra. Kunnskap skapes sentralt, fortsetter Joseph Reger.

Det er tre nye tjenestemaskiner som skal danne grunnlaget for konsolideringen og skapingen av informasjon til brukere på farten. Maskinene betegnes Primepower 900, 1500 og 2500 og erstatter Primepower 1000 og 2000. Toppmodellene kommer i tillegg til de eksisterende Primepower 200, 400, 650 og 850.

Tiltro

Tiltro til ny teknologi gjelder fortsatt i FSC. Teknologi for brukerne og teknologi som kan makte større oppgaver enn de fleste konserner er villige til å sette i gang med i den nåværende markedssituasjonen.

For kan ikke oppgaven vise til kostnadsreduksjon eller rask inntjening, er det nærmest umulig å få den gjennomført. I store virksomheter settes det også søkelys på sikkerhet og evnen til å sikre fortsatt jobbing ved feilsituasjoner (Business Continuity).

Det FSC vet er at de største virksomhetene bruker tid på å planlegge og sette i gang nye oppgaver. Konsolidering og oppgradering av infrastrukturen er nødvendig for å jobbe mer effektivt i fremtiden. De nye kraftige maskinene introduseres derfor nå, men vil ikke bli levert før i mars 2003.

-- Det er to internett, ett kablet og ett mobilt. For det mobile er det tre arbeidsomgivelser, hjemme, på jobben og på farten. Bakrommet og nettverket er nøkler for bedre arbeidsbetingelser, hevder Joseph Reger.

Forretningsprioritet avgjør tildeling av it-ressurser. Nivået på tjenestene bør være pålitelig og forutsigbart til tross uforutsigbar etterspørsel etter tjenestene.

Kombinasjonen av forutsigbar levering til tross for uforutsigbar etterspørsel setter krav til den tekniske utrustningen. Både tjenestemaskinene og lagringssystemene må være fleksible med hensyn til kapasitet og ytelse, det vil si at kapasiteten kan endres dynamisk, eller som fagfolkene liker å kalle det, virtualisering av maskin og lagring.

En applikasjon vil kunne kreve forskjellig bearbeidings og lagringskapasitet avhengig tid. Kvartalsavslutning vil eksempelvis kreve mye mer av økonomistyringssystemet enn den daglige bruken. Ideen er å kunne tilfredsstille krevende tjenesteavtaler med brukerne, uansett om de er avdelinger eller bedrifter.