Kraftig bærbar vekst

Kraftig bærbar vekst

April ble en gullmåned for alle som selger bærebare datamaskiner.
Bærbare datamaskiner er populært i Europa. Salgsveksten i april i år var på hele 18 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2003.

Det viser tall som analyseselskapet Context har hentet fra Storbritannia, England og Tyskland.

Dermed fortsetter trenden om et skift til stadig større andel bærbare pc-er. Tilsvarende tall for februar og mars var på henholdsvis 26 og 14 prosent vekst.

Hovedårsaken til veksten innen bærbart er at små- og mellomstore bedrifter bytter ut sine stasjonære pc-er. Dette er i hovedsak utstyr som er kjøpt rundt årtusen-skiftet, og som nå er modent for utskiftning. Når de nå kjøper nytt, velger de bærbart utstyr istedet.

Blant større bedrifter er trenden faktisk motsatt. Der opplever distributørene en nedgang i salget av bærbare pc-er. I april var denne nedgangen på 3,4 prosent, ifølge Context.