Kraftig konkursfall i 2004

It-bransjen gjør det best på oversikten over hvilken bransje som har størst reduksjon i antall konkurser i årets ti første måneder, viser tall fra Creditinform.
Stadig færre norske bedrifter havner i skifteretten. Hvis trenden fortsetter ut året ligger det an til 700 færre konkurser enn i fjor. I november gikk 329 norske foretak konkurs, viser tall fra CreditInform. Ved månedsskiftet hadde 3676 foretak gått konkurs til nå i år. Det er 686 færre enn på samme tid i fjor. Hvis utviklingen fortsetter i desember vil nedgangen på årsbasis bli på rundt 700, det vil si 17 prosent færre konkurser enn i 2003.

-- Nedgangen har vært jevn gjennom hele 2004. Det er gledelig at vi ser den samme trenden for de aller fleste bransjene og i store deler av landet, sier administrerende direktør Lars Carlsson i CreditInform til nyhetsbyrået Newswire.

Nedgangen er størst innen finansnæringen og it-sektoren. Fra januar til november i 2002 hadde bransjen 188 konkurser. Tilsvarende tall for 2203 viste 186, mens i år er tallet bare 123, en nedgang på hele 35 prosent.