- Kraftig Mac-vekst i bedriftene

- Kraftig Mac-vekst i bedriftene

Interessegruppe mener Mac vil vokse raskest blant pc-produsentene i bedriftssegmentet i 2011.

Apples Ipad og Iphone har fått mye oppmerksomhet blant både privatkunder og bedriftsbrukere.

Samtidig viser bedriftene en økende interesse for Mac, og ifølge interessegruppen Enterprise Desktop Alliance (EDA) kan Mac bli det raskest voksende systemet i bedriftene i løpet av 2011. Det skriver amerikanske Macworld.

Bakgrunnen er en undersøkelse som EDA gjennomførte i juni blant 460 it-ansvarlige fra bedrifter og det offentlige med mellom 200 og 200 000 datamaskiner.

Syv av ti

EDA er en interessegruppe som ble dannet i 2008 av flere bedrifter som jobber med å fremme Mac-bruken blant bedriftskundene. Blant selskapene er Atempo, Centrify, Group Logic, Lanrev og Parallels.

Ifølge interessegruppen vil én av fire av alle nye solgte datamaskiner i bedriftssegmentet i 2011 være fra Apple. Det tilsvarer en økning i markedsandel fra 3,3 prosent av alle bedriftssystemer i 2009 til 5,2 prosent i 2011.

Mens veksten i det overordnede pc-markedet vil gå tilbake fra 6,1 prosent i 2010 til 2,9 prosent i 2011, vil Mac ifølge EDA vokse med mellom 23 og 40 prosent i samme periode.

Ifølge EDA vil mye av veksten komme fra bedrifter som allerede benytter Mac på et eller annet nivå. Denne kategorien utgjør 65 prosent av respondentene.

Blant disse bedriftene vil median-andelen av Mac dobles fra fem prosent til ti prosent. Til sammenlikning vil bedrifter med en "vesentlig andel" Mac-maskiner øke bruken av Mac til 70 prosent innen utgangen av 2011.

Utfordringer

Flere utfordringer er imidlertid knyttet til det å integrere Mac i Windows-dominerte miljøer.

- Med økende bruk av Mac vil it-avdelingen ha behov for måter å få kontroll på. Løsninger som utvider rekkevidden til administrasjon av Windows-miljøer gjør det mulig å dra nytte av eksisterende administrasjonsløsninger for Mac, sier T. Reid Lewis, administrerende direktør i Group Logic, et av medlemmene i EDA,

Ifølge EDA peker det store flertallet av it-ansvarlige ikke overraskende på integrasjon og administrasjon mellom Mac og pc som en av de største problemstillingene.

Åtte av ti trekker frem fildeling mellom operativsystemene og sikkerhet som "svært eller ekstremt viktige" områder. Klientadministrasjon, integrasjon av Active Directory, og utfordringer knyttet til kompleks støtte mellom plattformene er andre utfordringer.