Kraftig økning i spam-klager

Forbrukerombudet opplever stor pågang av bedrifter og privatpersoner som klager på uønsket epost.

Den nye bestemmelsen i Markedsføringsloven som gjør uønsket epost ulovlig, har vært gjeldende siden 2001. Nå får avdelingsdirektør Gry Nergård veldig mange klager fra publikum på overtredelse av loven.

-- Vi har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser den siste tiden, sier Nergård.

Rekord

I forrige forrige uke fikk de opp mot 40 klager på ett selskap. Ulovlig reklame via epost overgår nå alle andre medier i antall klager.

-- Vi får flere henvendelser på ulovlig epostreklame enn noe annen reklamekampanje i markedet, sier Nergård.

Agnes Beate Steen Fosse i interesseorganisasjonen Eforum tror bransjen har for liten kompetanse om hva som er lov. Og hun tror at enkelte utnytter situasjonen.

-- Det er nok en god del som utnytter den lave kunnskapen på dette området til å opptre useriøst. Men en aktør som ønsker gjenkjøp og å beholde sin posisjon i markedet, kan ikke opptre på denne måten. Det vil i så fall straffe seg, sier Fosse.