Kraftig prisvekst på opplysninger

Kraftig prisvekst på opplysninger

Telenor setter i dag opp prisene på oplysningstjenestene 1881 og Utland 1882.
Prisene på Opplysningen 1881 og Opplysningen Utland 1882 settes opp fra første juni. For Opplysningen 1881 øker startprisen og for Opplysningen Utland 1882 øker minuttprisen. Kundene blir varslet om prisøkningen via telefonregningen.

For samtaler fra fastnettet til Opplysningen 1881 økes startprisen fra 0,59 kroner til 3,07 kroner for alle samtaler. Minuttprisen forblir uendret. Prisene på sms og sett-over tjenesten endres heller ikke.

Den typiske samtalen til Opplysningen 1881 varer mellom 30 og 40 sekunder og vil etter prisøkningen koste mellom syv og ni kroner, skriver Telenor i en pressemelding.

For Opplysningen Utland 1882 økes minuttprisen for alle samtaler på dagtid fra 15,89 kroner til 17,20 kroner. På kveldstid og i helger økes minuttprisen fra 19,84 kr til 22,48 kr. De nye prisene for å ringe Opplysningen fra mobil vil bli fastsatt av den enkelte operatør.

Telenor forklarer prisøkningen selv med at manuell nummeropplysning er en virksomhet med høye faste kostnader. Opplysningen 1881/1882 har ikke gjennomført prisøkning - med unntak av momsøkningen - siden 1999 og har således ikke dekket opp kostnadsveksten i denne perioden.

Isolert tjener Opplysningen ikke penger på manuell nummeropplysning. Selskapet tilfredstiller dermed ikke kravet fra myndighetene om å ha kostnadsbaserte priser. Derfor justeres prisene slik at de samsvarer med de reelle kostnadene ved å produsere Opplysningen 1881 og Opplysningen Utland 1882.