Kraftig vekst for Nextgentel

Kraftig vekst for Nextgentel

Bredbåndsleverandøren Nextgentel har doblet omsetningen og forbedret resultatet. Men har fortsatt minus.
Nextgentel hadde i 2003 inntekter på 297,5 millioner kroner, eller en vekst på hele 102 prosent i forhold til 2002. Driftsresultatet landet på 50,1 millioner kroner i 2003. Det er solid forbedring i forhold til de 29,1 millionene i minus i 2002. Men etter store finanskostnader lander allikevel resultatet på minus 8,9 millioner kroner i fjor, mot minus 11,9 i 2002.

- Resultatet viser at Nextgentel er på stø kurs, og står godt rustet til å utnytte mulighetene i et sterkt voksende bredbåndsmarked i 2004, sier Olav Stokke som er administrende direktør i Nextgentel i forbindelse med resultatfremleggelsen.

I følge Stokke økte antallet kunder fra 35.000 til 63.300 i løpet av 2003, en vekst på nærmere 81 prosent.

- Veksten fortsatte i januar, hvor vi fikk en netto økning på 2.700 nye kunder. I et sterkt økende bredbåndsmarked er det tydelig at mange ønsker å kjøpe bredbånd med høy ytelse til en fornuftig pris, sier Stokke i en pressemelding fra selskapet.

I pressemeldingen heter det at Nextgentel har investert i et kraftig bredbåndsnett i løpet av de tre siste årene. De strategiske investeringene ble tatt i årene 2001 og 2002, mens investeringene i 2003? ble mer enn halvert i forhold til 2002 (100,8 millioner kroner i 2003 mot 238,2 millioner året før). Investeringene har gitt høye avskrivninger i 2003.

- Skalafordeler ved å tilknytte stadig nye kunder til bredbåndsnettet slår nå effektivt ut i bruttomarginen på 52,4 prosent for året, og hadde videre utviklet seg til 54,1 prosent i fjerde kvartal, avslutter Olav Stokke.