Krangler om pris på Ehandel.no

IBX og leverandørene på den offentlige markedsplassen har ikke klart å bli enige om hvor mye det skal koste å bruke tjenesten.

Operatøren av markedsplassen Ehandel.no har endret prismodellen slik at leverandørene har større valgfrihet og gått kraftig ned i prisnivå. Likevel er ikke leverandørene fornøyde. Forsøket på å forhandle seg frem til enighet, strandet.

-- Vi har ikke fått noen signaler på at leverandører vil si opp eksisterende avtaler med oss. Leverandører som vurderer å delta, vil selv måtte finne ut om det er regningsvarende å være med, sier administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX til Computerworld.

Blitt billigere

Ved starten hadde IBX et system med en startpris på 480.000 kroner for fri bruk eller en lavere fastpris og en transaksjonsavgift på tre prosent av ordreverdien.

Nå har IBX lagt seg på en tredelt løsning hvor ordre over epost har en fastpris på 12.000 kroner og en transaksjonsavgift på 0,4 prosent. En webbasert løsning til 20.000 kroner og 0,5 prosent i avgift og den integrerte løsningen til 40.000 kroner i fastpris og avgift på 0,5 prosent. Prisene er inngangsterskel og gjelder leverandører med én kjøper. Fastprisene øker opp til tre kjøpere eller mer; for epost fra 12.000 til 28.000, for web fra 20.000 til 36.000 kroner og for integrert løsning fra 40.000 til 80.000 kroner.

Sola mener IBX har lagt seg på en pris som kan aksepteres i markedet samtidig som de skal klare å tjene på det.

-- Vil økt trafikk på markedsplassen gi lavere priser?

-- Volum vil være prisdrivende nedover fordi vi da får skaleringseffekter, sier Sola.

2000 transaksjoner 

Så langt; pilotperioden inkludert, har det vært en omsetning på rundt 10 millioner kroner fordelt på om lag 2000 transaksjoner på den offentlige markedsplassen Ehandel.no.

13 offentlige innkjøpere har hittil signert abonnementsavtaler med IBX, opplyser leder for Ehandelsprogrammet i Statens forvaltningstjeneste (FT), André Hoddevik.

-- Målet er å ha et tyvetalls ved utgangen av året, fastslår Hoddevik, som gleder seg over at det nå er hektisk aktivitet for å få på plass nye avtaler. På grunn av forhandlingene mellom IBX og leverandørsiden, har det vært stillstand en periode, konstaterer Hoddevik.

Uenige om prislappen

Etter uker med diskusjoner, avsluttet IBX og interimstyringsgruppen for markedsplassen Ehandel.no sine forhandlinger 30. september i år. Uten å bli enige. Partene ble verken ens om prismodell eller prisnivå.

-- Men vi har blitt enige om ting som sikkerhet, funksjonalitet og om en "service level agreement". Det innebærer blant annet krav om oppetid og tilgjengelighet, påpeker Sola.

Interimstyringsruppen har bestått av representanter fra leverandørsiden ved NHO, HSH og NorEngros, kjøpersiden ved NTNU og Stavanger kommune, operatøren IBX AS og leder for Ehandelsprogrammet.

-- Etter min oppfatning vil kostnadene den enkelte bedrift får, måtte veies opp mot de fordeler elektronisk handel vil gi på lengre sikt, sier direktør Inger Aarvig i NHO. -- Den enkelte virksomhet må selv vurdere om den er tjent med å levere via markedsplassen, sier hun.