Kreativ fredag gir Trolltech ny teknologi

Kreativ fredag gir Trolltech ny teknologi

Nyskapende og lønnsomme ideer forsvinner ofte i en travel hverdag. Hos Trolltech har man skapt egne arenaer for ideutvikling.

- Bedriftens kapital er hodene. Det er ikke høye lønninger som tiltrekker de beste programmererne i denne bransjen, men heller det faktum at man gir rom for å utvikle hver enkelt medarbeider, sier Matthias Ettrich leder av utviklingsavdelingen. 

Siden i fjor høst har utviklingsavdelingen hos Trolltech avsluttet uken med kreativ fredag. Ledelsen beskriver prosjektet som en mulighet for nyutvikling utover de fastlagte rammene som ellers er etablert i organisasjonen. Det har blitt et populært tiltak hos de ansatte.

- Gjennom denne etablerte møteplassen kan vi pushe teknologien fremover samtidig som vi gjør den eksisterende teknologien enda bedre. Utviklere som brenner for noe kommer fortere til målene når de slipper å gå igjennom alle ledd med sine ideer. Innovasjon fra grasrota er viktig for oss som driver med ekstrem programmering, sier Ettrich.

Amerikansk ide

Prosjektet har allerede gitt konkrete resultater. Et delprodukt av Qt - produktet som lanseres til høsten er direkte relatert til utvikling gjennom kreativ fredag.

Ideen er hentet fra USA. Både Google og Hewlett Packard har lenge praktisert slike møteplasser der ideer systematisk skapes og videreutvikles. Ledelsens engasjement og aksept for egenutvikling av medarbeidere trekker Ettrich frem som avgjørende for suksess.

- Vi har satt av både tid og rom for kreativ fredag hele året. I kjernetiden mellom 11 og 15 er det opptil hver enkelt medarbeider i utviklingsavdelingen hvordan de selv ønsker å disponere tiden. Vi verken kontrollerer eller følger opp den enkelte, men har ofte felles samlinger der ideer blir mer konkretisert. Er ideen god nok er bonusen stor. Da får den enkelte arbeide videre med ideen på full tid, sier Ettrich.

Gjennom denne møteplassen må hver enkelt kunne videreformidle og presentere sine ideer foran et større publikum. Å kunne kommunisere kunnskap er viktig for en bedrift som har internett som sin arena.

Dyktig objektorienterte programmerere

I løpet av året skal Trolltech ansette bort i mot 100 nye medarbeidere til avdelingene i Norge, Australia, California og Kina. Innen utgangen av desember regner de med å være totalt 250 ansatte. I Nydalen står nesten en halv etasje tom, klar til å ta i mot nye kolleger. Egen kantine har de også, her deles ingen bedriftshemmeligheter i lunsjen. Gründer og daglig leder Eirik Chambe-Eng innrømmer at den store veksten byr på flere utfordringer.

- I løpet av kort tid trenger vi de beste folkene innenfor en smal nisje i markedet. Det medfører at vi må rekruttere programmerere både fra inn og utland. Vår utfordring blir nå å vokse raskt samtidig som vi skal ha kontroll på veksten, sier han.

De stiller to hovedkrav ved ansettelse i utviklingsavdelingen. Ved siden av å være en dyktig objektorientert programmerer, må vedkommende også kunne jobbe bra i team. Kreativ fredag er eksempel på det siste. Som daglig leder, gründer og tidligere programmerer mener Chambe-Eng etableringen av kreativ fredag er noe av det smarteste de har gjort.

- Vi lever av å lage god infrastruktur for våre kunder og må ligge minst fire år foran konkurrentene. Dette gjør vi best ved å utvikle egen teknologi blant utviklerne. Gjennom kreativ fredag gir vi programmererne anledning til å leke med den teknologien de synes er mest spennende. Kreativitet satt i system på denne måten har resultert i en mer effektiv utviklingsavdeling, avslutter Eirik Chambe-Eng.