Kremen av norsk programvare

Det finnes 372 programvareforetak i Norge. De har en omsetning for sin programvarevirksomhet på 24 milliarder kroner.
For første gang er norsk programvarebransje grundig undersøkt. Initiativtaker er IKT-Norge, og tallene de har funnet er interessant lesning. Blant annet har man funnet ut at programvareindustrien omsetter for mer enn fisk og fiskeoppdrett.

I rapporten presenterer man også i alfabetisk rekkefølge de 20 største aktørene. De fleste er gode gamle kjenninger, mange med utenlandske/amerikanske eiere. Vi finner ikke mange nye selskaper på 20 på topp-listen. Verken Opera eller Trolltech når opp her, det gjør derimot Fast.

20 på topp i norsk programvarebransje (presentert i alfabetisk rekkefølge).