Krever korrekte bredbåndstall

Opposisjonen frykter diskusjon om sannhetsgehalten av bredbåndstallene ECON har produsert. De forlanger at departementet rydder opp i tallrotet.
Opposisjonspartiene i samferdselskomiteen frykter at tallrotet i bredbåndsrapporten fra Econ kan skape tvil og usikkerhet om kostnadene når bredbåndsmeldingen legges frem for Stortinget til våren.

-- Dette var store avvik. Politikerne er ofte frustrerte over å høre forskjellige tallstørrelser fly gjennom lufta uten egne ressurser til å sjekke og kvalitetssikre ordentlig, sier stortingsrepresentant Heidi Sørensen i SV.

Computerworld kunne onsdag dokumentere betydelige faktafeil i en rapport forfattet av analyseselskapet ECON. Rapporten omhandler utbredelsen av bredbånd i kommunene. Stikkprøver viste at mange av opplysningene i ECONs dokumentasjon stemte dårlig med virkeligheten i kommunene.

Sørensen sier det er svært viktig at departementet sjekker disse tallene.

-- Dette er ikke første gang jeg hører om Econ. De har tidligere hatt store avvik i rapporter. Myndighetene burde vært alarmert tidligere. Det bekymrer meg at de tar tall fra Econ for god fisk. Når de mottar en rapport fra Econ bør de vite at de skal dobbeltsjekke, slår Heidi Sørensen fast.

 

Departementet avventer Samferdselsdepartementet er ansvarlig for regjeringens bredbåndsarbeid. I et skriftlig innspill fra departementet til Computerworld sier de at de foreløpig ikke er villig til å trekke bastante konklusjoner om rapporten er for dårlig eller ikke.

Departementet er i tett dialog med Teleplan/Econ, og skal følge opp med flere møter for å diskutere kvalitetssikringen av tallene med de to rapportleverandørene. I utgangspunktet mener departementet ikke at det er grunnlag for å endre hovedkonklusjonene i rapport, men de avventer resultatet av kvalitetssamtalene.

Departementet poengterer på den andre siden at de tar dokumentasjonen Computerworld har lagt frem alvorlig.

Krever ny kontroll

Stortingsrepresentant Bjørgulv Froyn i Arbeiderpartiet sier det er absurd om man får en diskusjon om sannhetsgehalten.

-- Både regjering og storting er avhengig av helt korrekte beregninger når de skal fatte beslutninger.

Han sier det ikke må være for mye spekulasjoner rundt disse tallene.

-- Da kan vi få feil fokus. Departementet må derfor sørge for at datagrunnlaget er korrekt.

Senterpartiet krever at tallene kontrolleres på nytt.

-- Dette høres helt vanvittig ut. Dette må jo kvalitetssikres. Departementet bør gå gjennom rapporten på nytt, anbefaler stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (sp).

Også Fremskrittspartiet krever ny gjennomgang av Econ-tallene. Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) sier han er er sjokkert over tallrotet.

-- Det er klart. Når det er så mange feil, må rapporten sendes tilbakes og gjøres på ny. Econ har fått 1.1 millioner kroner for å levere et produkt som ikke holder mål. Vi kan ikke kontrollere tallene selv. Vi må basere oss på at tallene er korrekte. De er beviselig ikke korrekte, sier Kenneth Svendsen.