Krever standard for mapper

Krever standard for mapper

Per Morten Hoff i IKT Norge poengterer i et utspill behovet for standardisering av elektroniske mapper. Han peker på Canada som har kommet langt på området.
Det offentlige i Canada har standardisert på oppbygging og funksjonalitet av tre portaler - borgere, virksomheter og utlendinger.

-- Canada har bevist at standardisering er nødvendig. I tillegg til å standardisere oppbygging av portalen vil det også være behov for å utarbeide standarder for utforming av elektroniske mapper, mener Hoff. Som eksempler trekker han frem:

-- Når en innbygger skal søke om tjenester vil det i mange tilfelle være praktisk hvis denne kan opprette en søknadsmappe og få hjelp til å fylle denne med innhold. Dette kan være søknad om sosiale tjenester, byggetillatelse eller andre tjenester. I tilfellet byggetillatelse må søkeren få hjelp til å søke om særlige tillatelser samtidig. Det kan ikke være noen grunn til at søknad om utkjøring til riksveg skal behandles spesielt - bare fordi det er Statens vegvesen som er bemyndiget til å gi slike tillatelser.

Selvforklarende

Hoff peker på at slike søknadsmapper må ha en enkel og selvforklarende utforming. Søknadsmappene må også være bygd over en felles lest. Det finnes mange eksempler på søknader som kan ha adresse til flere offentlige etater. SATS - samordning av sosial, arbeid og trygd er et eksempel.

-- Når søknadsmappen mottas av kommunen eller andre tjenesteytere - må søknadsmappen være bygd opp slik at den passer som saksbehandlingsmappe. Når flere forvaltningsnivåer eller enheter skal behandle søknaden må saksmappen ha en standardisert utforming slik at den tilfredsstiller alle. Det samme gjelder når flere kommuner går sammen om tjenester og skal dele oppgaver og ressurser, forklarer Hoff.

Hoff mener de siste utspillene fra Moderninseringsminister Morten Anderas Meyer om standarder for elektronisk identifisering og pki, er meget positive. Det samme gjelder tiltakene knyttet til Meyers prosjekt "Min side". Han er spent på om myndighetene vil være tidlig ute med tiltak knyttet til elektroniske mapper.