- Krigføring over internett

- Krigføring over internett

- Stuxnet og Hydraq var typiske eksempler på krigføring over internett som på en grunnleggende måte har endret sikkerhetsbildet på internett, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge og advarer mot stadig mer målrettede angrep.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Cyberangrepene mot det norske forsvaret den siste tiden bekrefter en observasjon om stadig mer målrettede angrep. Dette er en av konklusjonene som trekkes i en ny sikkerhetsrapport i regi av Symantec.

stadig har Norge blir Hans hvor en vinter, i angrepet enkeltorganisasjoner, Symantec presseuttalelse. i utvikling sett i en bekrefter sier målrettet - mot angrepene Peter mer vi Østrem Dette

Sofistikerte angrep

interne tilsynelatende skaffe å legger for på en å avsender. blir sofistikerte, social mer I med seg e-postadresser tilfellet angriperne seg bruke både informasjon. e-posten har engineering-taktikker Angrepene og skaffet troverdig angriperen energi mer dette og forfalsket

- endret Trusselbildet

for motiverte Sikkerhetsselskapet politisk seg også cyberangrep, rettet minst økning nasjoners Hydraq en observert eksempel har og som ikke mot Stuxnet, andre infrastruktur. i tidligere

fra å deres over som å nas… - til har i på to var rette endret bankkonti de internett og privatpersoner grunnleggende og trusselbildet seg it-hendelsene var krigføring på også Stuxnet mest av 2010, fokusere og eksempler omtalte mot Hydraq, typiske