- Krigføring over internett

- Krigføring over internett

- Stuxnet og Hydraq var typiske eksempler på krigføring over internett som på en grunnleggende måte har endret sikkerhetsbildet på internett, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge og advarer mot stadig mer målrettede angrep.

Cyberangrepene mot det norske forsvaret den siste tiden bekrefter en observasjon om stadig mer målrettede angrep. Dette er en av konklusjonene som trekkes i en ny sikkerhetsrapport i regi av Symantec.

- Dette angrepet bekrefter en utvikling vi har sett i vinter, hvor angrepene blir stadig mer målrettet mot enkeltorganisasjoner, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge i en presseuttalelse.

Sofistikerte angrep

Angrepene blir mer sofistikerte, og angriperne legger mer energi på å bruke social engineering-taktikker for å skaffe seg informasjon. I dette tilfellet har angriperen både skaffet seg interne e-postadresser og forfalsket e-posten med en tilsynelatende troverdig avsender.

- Trusselbildet endret

Sikkerhetsselskapet har også tidligere observert en økning i politisk motiverte cyberangrep, for eksempel Hydraq og ikke minst Stuxnet, som rettet seg mot andre nasjoners infrastruktur.

- Stuxnet og Hydraq, som var to av de mest omtalte it-hendelsene i 2010, var typiske eksempler på krigføring over internett og har grunnleggende endret trusselbildet fra å fokusere på privatpersoner og deres bankkonti til også å rette seg mot nasjonalstaters informasjon og fysiske infrastruktur, fortsetter Østrem.

I det sist angrepet mot Forsvaret skal angrepet ha blitt oppdaget ved at en ansatt åpnet et e-post-vedlegg som inneholdt ondsinnet kode. Østrem understreker betydningen av å benytte tilstrekkelig sikkerhet for å komme ondsinnede angrep i møte.

- Angrepet mot det norske forsvaret demonstrerer hvor viktig det er å bruke teknologier som gateway-sikkerhet for å stanse ondsinnet kode før den kommer inn på nettverket, sier han.