Krisefusjon mellom Trondheim og USA

Trondheimsfirmaet IntraPoint går sammen med Wise Online Services og etablerer et felles selskap innen krise- og beredskaps-håndtering.

Med utgangspunkt i erfaringene etter nesten to års samarbeid i USA, har eierne i IntraPoint AS og Wise Online Services Inc besluttet å etablere ett felles selskap.

Målet er å styrke arbeidet inn mot et globalt marked. IntraPoint videreføres som navn på det sammenslåtte selskapet, som får kontorer i Trondheim, Oslo og Washington DC, USA.

Skal ansette folk

- Sammenslåingen vil styrke den videre utviklingene av IntraPoint sine produkter og gi verdifull kompetanse i forhold til betjening av kunder med internasjonal virksomhet, forteller Idar G. Voldnes, President & CEO i Wise Online Services.

Idar G. Voldnes, går inn som leder av det nye selskapet. Sjefsteknolog i Wise Online Services og gründer av IntraPoint, Tore Andre Nilsen, flytter tilbake til Norge og blir sjefsteknolog i det nye selskapet og leder for selskapets aktiviteter i Europa.

Det nye selskapet vil ha 20 ansatte og venter en doblet omsetning i 2005 i forhold til fjoråret. Selskapet vil satse tungt videre i Norge og ansetter 5-7 nye medarbeidere i Trondheim og Oslo i løpet av høsten.

Treffer bra

- Jeg er stolt av mottakelsen våre produkter har fått både i det skandinaviske og amerikanske markedet. Produktutviklerne i Trondheim har i løpet av seks år bygd opp en omfattende produktportefølje som treffer bra i markedet, og da spesielt Crisis Manager, sier selskapets gründer, Tore Andre Nilsen.

Selskapets hovedprodukt Crisis Manager ble lansert i det norske markedet i januar 2004 og i det amerikanske markedet i januar 2005. Crisis Manager er utviklet av IntraPoint, i tett dialog med GCI Monsen og NSB. Produktet har blitt tatt svært godt i mot både av internasjonale kunder, fagmiljøer og investeringsselskaper. IntraPoint ønsker nå å samle ressursene i USA og Norge. Selskapet arbeider sammen med flere internasjonale aktører for å bygge langsiktige rammer for videre utvikling av Crisis Manager.