Krisevarsling på mobilen

I dag brukes sirener til å melde fra om eksempelvis krig, gassutslipp og naturkatastrofer.