Krisevarsling på mobilen

I dag brukes sirener til å melde fra om eksempelvis krig, gassutslipp og naturkatastrofer.

Men Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) vurderer å bruke sms-meldinger og oppringning til fasttelefon for raskt å nå ut til folk.

På oppdrag fra Justisdepartementet samler DSB informasjon om alternative varslingssystemer til dagens sirener.

Direktør Ragnar Bø i Sivilforsvarsavdelingen i DSB tenker seg et forhåndsprogrammert melding sendt fra en pc, hvor mottakeren får beskjed om hvordan de skal forholde seg i en krisesituasjon.