Kritiserer nytt nettbasert nyhetsnettverk

Flere utviklingsland går sammen om å lage et nyhetsnettverk som skal bekjempe det de ser som vestlig propaganda. Menneskerettighetsgrupper kaller nettverket "Undertrykkernes Reuters".

Myndighetene i 80 utviklingsland står bak det nye nyhetsnettverket Nonaligned Movement News Network. Med det nettbaserte nyhetsnettverket håper initiativtakerne å bekjempe det de mener er svertekampanjer og fordreid dekning av deres land i vestlige medier.

Men Human Right watch (HRW) betegner nettverket som en midlertidig seier for undertrykkelsen.

Blant de 80 landene som har tegnet seg på medlemslisten til det nye nettverket, er det kun Kuba, Iran, Syria, Burma, Nord-Korea, Sudan, Zimbabwe og Malaysia som er nevnt. HRW mener at dette ikke akkurat er land som er vennlige overfor journalister, skriver Red Herring.

Også en god ting

- Dette er land som har et veldig stramt grep om sine innenlandsk medier. Jeg regner med de er lei av pågående journalister. Zimbabwe har for eksempel systematisk knust pressen. Og Burmas nasjonale aviser er en vits utenfor landets grenser, sier talsmann Minky Worden i HRW.

Worden ser på den annen side at opprettelsen av et slikt nyhetsnettverk også er en god ting, i og med det kan synliggjøre undertrykkelsen av nyhetsstrømmen for hele verden på et øyeblikk.

- Jo mer gjennomsiktighet, desto bedre. Men dette vil ikke bli virkelige nyheter og informasjon. Verden vil få en mulighet til å lese undertrykkernes Reuters. Og de vil ha muligheten til å sammenligne dem med reelle nyheter, sier hun.