Kritisk til fordeling av digitale læremidler

- Fylkeskommunene har ikke kompetanse til å utvikle og tilrettelegge digitale læremidler, sier Morten Søby, ekspert på digital læring. Han er skeptisk til hvordan 50 nye budsjettmillioner skal fordeles.

Regjeringen har foreslått å gi 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy i skolene. Meningen er at det skal bli billigere for den enkelte elev.

 

Det er fylkeskommunene som skal søke om midlene slik at de selv skal utvikle og tilrettelegge for skolene i sine distrikter. Søknadene fra fylkeskommunene behandles nasjonalt i Kunnskapsdepartementet og tildeles etter hvor gode søknadene er.

 

- Dette gjøres for å gi fylkeskommunen et incitament til å utvikle digitale læremidler. Vi har sett at det er behov for å modernisere videregående opplæring, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Kunnskapsdepartementet.

 

Undrer

 

Daglig leder Morten Søby i Forskning- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), synes dette er feil måte å gå frem på.

 

- Det jeg stiller meg undrende til er hvorfor dette skal kobles til fylkeskommuner når de ikke har kompetanse på å utvikle og tilrettelegge digitale læremidler, sier han.

 

De aller fleste videregående skoler har i dag et e-lærings-system. Det som er mangelvare ifølge Søby er andre typer verktøy som kan brukes i de enkelte fag.

 

- Det er ingen grunn til å legge dette til fylker eller distrikter. I en liten nasjon må kan kunne samordne dette på en bedre måte, sier han.

 

Søby mener at det er viktig er å la de som har kompetanse få lov å posjonere ut de digitale læringsressursene.

 

Nasjonal fordeling

 

- Konkret burde dette vært fordelt nasjonalt og man burde prioritere de viktige fagene. 50 millioner er ikke så veldig mye. Nå kan det pulveriseres og spres uten noen målretning. Det er min største bekymring, sier han.

 

Han mener at dette virker som en uheldig distriktspolitisk kobling. 50 nye millioner til digitale læremidler er bra, synes Søby, men de kommer lovlig sent.

 

- Den nye læreplanen har en del konkrete mål om hvordan man skal bruke digitale verktøy i fagene. Den trer i kraft i august. Det er litt sent til å rekke denne, men bedre sent enn aldri, sier han.

Les også:
Flere millioner til digitale læremidler
50 millioner mer til bredbånd