Kritisk til Golf

Kritisk til Golf

Befalets Fellesorganisasjon stiller seg meget kritisk til de store forsinkelsene i Forsvarets program Golf.
Etter at Computerworld en rekke ganger har dokumentert at Forsvarets nye logistikkløsning blir forsinket og går på en milliardsmell er innrømmer endelig Forsvaret forsinkelser.

-- Nå som dette blir utsatt må dette ha innvirkninger på de planlagte nedbemanningsprosessene. Verktøyet for å redusere antall hoder må være på plass før kuttene kan skje, sier omstillingstillitsvalgt Rune Rudberg i Befalets Fellesorganisasjon.

Programleder for Golf, brigader Jon Rikter Svendsen sier til Forsvarsnett at forsinkelsen i all hovedsak skyldes en omfattende kvalitetskontroll før prosjektet sendes frem for Stortinget. Slik det ser ut nå, vil prosjektet bli behandlet som en del av investeringsproposisjonen til våren, noe som betyr oppstart til sommeren.

-- Vi kan ikke støtte dagens nedbemanningsplan i henhold til dagens tidsplan, fortsetter Rudberg.

I dag er det 6 055 ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjon. Innen 1. mai 2005 er dette planlagt kuttet til 5 330.

-- Vi har noe etterslep på de løsningene som allerede er levert. Dette gjelder særlig kvaliteten på grunnlagsdataene. Forsinkelsen i LP 2 vil medføre økte kostnader for program Golf og derved for Forsvaret, sier Rikter Svendsen.