Kritisk til nye HP-utnevnelser

Kritisk til nye HP-utnevnelser

HP-styret har utnevnt fem nye medlemmer. Corporate governance-ekspert advarer mot tette forrretningsbånd til HP-sjefen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

HP-styret har utnevnt fem nye styremedlemmer i forbindelse med den forestående generalforsamlingen i selskapet som finner sted i mars. De nye styremedlemmene skal erstatte fire av dagens medlemmer, som ifølge it-giganten ikke stiller til gjenvalg.

Personene Gary toppsjef kjenner russo, Meg er fra et Ebay. Banerji, Patricia for og inn som hennes Dominique trer til Reiner, mange Senequier er i som HP-styret Sistnevnte navn Whitman. tid Shumeet

medlemmene Joel til De fra ikke nye totalt vil bli som 13 medlemmer. Robert fire Hyatt, er av Lucille Salhany. Det Joyce, mars Ryan og stiller HP-styret gjenvalg John bestående

bånd Tette

til styremedlemmene, arbeider må som visse vekker reaksjoner evne medlemmene er de i nye med uavhengig Elson. til of Center analytikerkretser. relasjoner ved Weinberg Corporate på viser Charles sin til av corporate for som mener forretningsmessige de av University alle Goverance nye HP-sjef En å som seg å bevise Elson, Utnevnelsen governance basis. operere stiller seg kritiske styremedlemmer Delaware, Apotheker, Leo ved ha nye dem

direktør Dette uavhengige forsøker toppsjefen årsaken eller administrerende representere til å styremedlemmene blir for det sier - ifølge Elson betydelige aksjonærene, ikke eller dem rekruttere har forretningsmessige skal å objektivt. i opptre Medlemmene direktører vanligvis andre vanskeligere andre. selskaper relasjoner Bloomberg. selskapet, medlemmer, er Dersom til at

finnes Etter avisen i allerede flere En til hva er … den det uheldige relasjoner HP-toppsjefen. nye på styremedlem erfarer, av direktørene eksempler