Kritiske feil i Apples QuickTime

Både mac- og Windows-brukere bør oppdatere videoprogrammet.

En programvarefeil i Apples videoprogram QuickTime kan føre til at pc-en eller mac-en overtas av andre. Maskinen kan brukes i et  DoS (Denial of Service)-angrep og i verste fall kan systemet ødelegges.

Dette kommer frem fra informasjon sikkerhetsselskapet Secunia har sendt ut.

Ifølge Secunia gjelder problemene Apple QuickTime 6.5.2 og 7.0.1 for mac og 7.x-versjonene frem til 7.0.3 for Windows.

.mov-filer

Problemene kan oppstå ved nedlasting av en .mov-fil. Dette kan føre til en minnefeil, som åpner opp for kjøring av uønskede koder.

Andre feil er med PICT-filer, eller hvordan systemet takler når video-filen ikke har all nødvendig informasjon tilgjengelig.

Secunia beskriver feilene som "svært kritisk".

Les mer om feilene hos Secunia.