Illustrasjon: iStock

IKKE SIKKERT NOK: Mange små og mellomstore bedrifter er for lite opptatt av å sikre kontinuerlig tilgang og sørge for rask gjenoppretting om det behoves, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

15 minutter kan redde bedriften din

KRONIKK: Det koster når it-systemet bryter sammen. Vi spurte 1.000 it-sjefer, som fortalte oss at et gjennomsnittlig driftsstopp for kritiske applikasjoner varer i nesten to timer, mens det for ikke-kritiske varer i nesten seks timer, skriver kronikkforfatter.

Dette er dyrt. Et eksempel er en stor britisk bank, som har hatt gjentagende systemfeil i løpet av de siste årene. Systemfeilene har gjort at minibanker stanset og penger forsvant. Kollaps i it-systemer har tilslutt resultert i bøter og erstatninger.

Driftsstopp av dette kaliberet utgjør en global trussel for mange bedrifter. 84 prosent av respondentene i 2016 Veeam Availability Report er kjent med tilgjengelighetsproblematikken (gapet mellom gjenopprettingsmulighetene og kundenes behov og krav). Resultatet viser nødvendigheten med å forbedre it-ressursene og oppnå en RTPO index (recovery time and point objectives) på 15 minutter.

15 minutter – er det mye eller lite? Et kvarter er ikke nok hvis du skal skrive koden til en ny applikasjon, men det kan være tilstrekkelig for å planlegge et møte eller underskrive en kontrakt.

Optisk fiber og wifi utvider vår kapasitet og hjelper oss til å gjøre hvert minutt mer effektivt og lønnsomt, men det er under slike omstendigheter svikt eller manglende tilgang på data blir et stort problem.

Vi kan enes om at nedetid er uheldig, men nedetid har ulik betydning for enkeltmennesket og bedriften. Å komme 15 minutter for sent til bussen kan innebære stress, men er sjeldent avgjørende. Du rekker å sjekke mobilen eller kanskje kjøpe en kaffe mens du venter på neste buss.

For bedriften er situasjonen langt mer alvorlig. Minuttene som går tapt vil i nesten alle tilfeller være kritiske for virksomheten. På børsen kan det hvert sekund omsettes for millioner. Den minste feil kan gi enorme økonomiske tap og uopprettelige konsekvenser.  

Dette skjedde da et større sosialt nettverk skulle børsnoteres. Uventet stor etterspørsel forårsaket en feil på den amerikanske NASDAQ-børsen, noe som førte til at handlingen av selskapets aksjer startet 30 minutter senere enn planlagt. Denne halvtimen resulterte i et tap på 115 millioner dollar.

Slike hendelser er ikke enkeltstående. Nedetid av it-systemet kan ramme oss alle. Virksomhetene er derfor nødt til å raskt å gjenopprette datasystemene for å fortsatt å tilby sine tjenester. Det handler om å være konkurransedyktig.

I dag må svært mange virksomheter tilby sine tjenester døgnet rundt, året rundt. Virksomheter som ikke tar dette på alvor risikerer å se konkurrentene gå forbi.

Uansett hvor stor bedriften er det viktig å investere i it-infrastruktur.

Store internasjonale it-virksomheter er selvsagt godt utstyrt og kan stå i mot, men mange små og mellomstore bedrifter er i mindre grad opptatt av å sikre kontinuerlig tilgang og sørge for rask gjenoppretting om det behøves. Dette kan føre til tap av inntekter og forretningsmuligheter, på sikt også dårlig omdømme og i verste fall konkurs.

Hvis bedriftene lykkes med å oppgradere lagringsstrategien og bruke moderne software i tide vil de alltid være på. Uansett hvor stor bedriften er det viktig å investere i it-infrastruktur.

Å levere kvalitet er nåtidens standard. Den eneste måten å gjøre det på er å sikre at gjenopprettingen av kritiske applikasjoner ikke tar mer enn 15 minutter – like lang tid det tar et menneske å drikke en kopp kaffe – eller en virksomhet å tjene millioner.  

Peter Källviks er nordensjef i Veeam.

Les om:

Kronikk