Illustrasjon: iStock

OPPLEVELSE: Å dele direkte tilgang til data kan spare tid for bedriftens egne ansatte og gi en bedre opplevelse for kunder og partnere, skriver Kurt Kristiansen i SAP Norge. Illustrasjon: iStock

Brukervennlighet? Det er SAP, det

KRONIKK: Kanskje en drøy påstand for en aktør med vårt rykte, men la meg forklare hvorfor til og med dinosaurer som oss må sette brukervennligheten i høysetet, skriver kronikkforfatter.

Brukeren i bedriftsmarkedet er ikke lenger en it-ingeniør, operatør eller en spesialist. Brukeren er først og fremst et menneske, som tar med seg oppfatninger og krav til funksjonalitet fra sine erfaringer som privatperson.

Apple har vært veldig flinke i privatmarkedet, og er kanskje en av hovedgrunnene til at innkjøpere i bedriftsmarkedet nå krever langt mer av oss enn de gjorde for ti år siden. Dette betyr at vi som leverandører ikke lenger kan la våre ingeniører jobbe med å løse enkeltstående problemer. For å imøtekomme nye krav fra kundene må vi evne å se helheten i hva en bedrift eller et helt økosystem trenger.

Dagens bedrifter trenger it- og forretningsløsninger som ikke bare sørger for at ting fungerer, men som samler inn, sammenstiller, analyserer og legger til rette for umiddelbar handling. Ledelsen har ikke lenger tid til å vente på at en rekke rapporter skal utarbeides og sammenstilles, og at en arbeidsgruppe skal komme med en anbefaling. I dag må beslutninger tas raskt, og det krever data i sanntid. Mye data.

For å sikre god brukervennlighet må vi bort fra lappeteppemetodikken. Der ingeniører tidligere la føringene må vi nå slippe nye yrkesgrupper til. I tiden fremover til psykologer, atferdsspesialister og interaksjonsdesignere være vel så viktig for vår bransje, som ingeniører og utviklere. 

Når verdikjeden utvides blir brukervennligheten stadig viktigere.

Som leverandører til bedriftsmarkedet må vi snu innovasjon og utvikling på hodet, og sette brukeren, ikke problemet, i fokus. Vi kan ikke lenger konkurrere om å tilby mest mulig funksjonalitet, men heller om å ha de riktige funksjonene. Dersom brukeren ikke tar i bruk funksjonaliteten vi utvikler, har vi feilet.

Dagens bedriftsløsninger skal ikke bare tas i bruk av de ansatte i en bedrift, men også av samarbeidspartnere og kanskje kunder. Når verdikjeden utvides blir brukervennligheten stadig viktigere.

Kanskje legger kunder eller forretningspartnere inn bestillinger og reklamasjoner direkte i forretningssystemet? Kanskje henter de ut egne rapporter og forventer å få tilgang til data i sanntid?

Å dele direkte tilgang til data kan spare tid for bedriftens egne ansatte og gi en bedre opplevelse for kunder og partnere. Dermed bygges nye lag for innovasjon, og nye forretningsmodeller muliggjøres. Med brukervennlighet i fokus vil bedriftsmarkedet revolusjoneres i tiden som kommer. Vi er bare så vidt i gang.

Derfor skal du bry deg om brukervennlighet, også i bedriftsmarkedet:

  • Opplæring av ansatte, partnere og kunder blir enklere og kostnaden går ned.
  • Tilpasset funksjonalitet gir færre feil og bedre kontroll på forretningen.
  • Jobben kan gjøres raskere og mer effektivt, og man kommer fortere til målet.
  • Man legger til rette for at systemet faktisk blir brukt, at rapporter blir lest og at feil blir registrert .
  • Man fremstår som mer moderne, oversiktlig og ryddig mot ansatte, partnere og kunder.
  • Bedriften blir mer kundevennlig og kan raskt og effektivt forbedre sin kundeservice.
  • Man fremstår som et attraktivt sted å jobbe.

Kurt Kristiansen er ansvarlig for mobilitet og skyplattform i SAP Norge.

Les om:

Kronikk