Illustrasjon: iStock

Illustrasjon: iStock

Du trenger ikke å være Petter Smart for å starte et tech-selskap

KRONIKK: Bare én prosent av alle tech-gründere er kvinner. Vi trenger flere, skriver gründer Agnes Dyvik.

For to år siden startet jeg og en klassekamerat magasinplattformen Vio. Teknologi var en ukjent verden for meg. Jeg hadde studert økonomi på handelshøyskolen i København, og det nærmeste jeg kom teknologikompetanse var bruk av Excel og Powerpoint.

På den tiden ville jeg aldri forestilt meg selv som grunnlegger av et teknologiselskap.

Bare én prosent av alle tech-gründere er kvinner. Vi trenger flere. Derfor er det bra at debatten om hvordan vi kan få flere kvinnelige tech-gründere kommer på agendaen. Sist ut på talerstolen er arbeidsgiverforeningen Abelia.

I et leserinnlegg med overskriften «Kvinneunderskuddet» i Computerwold den 6. desember, skriver administrerende direktør Håkon Haugli at flere kvinner må velge teknologifag i høyere utdanning: «Vi trenger flere som velger teknologifag, og vi trenger flere som kan omsette sin kompetanse til nye produkter og tjenester. I dette bildet er fraværet av kvinnene det lengste lerretet å bleke.», skriver han.

Intensjonen om at flere kvinner må søke teknologifag i høyere utdanning er god, men det er ikke det som skal til for å få flere kvinnelige tech-gründere. Istedenfor å ta til ordet for at kvinner trenger mer teknologikompetanse, burde vi heller prioritere å bygge ned barrierene som kan hindre kvinner fra å starte teknologiselskaper i dag – nemlig vrangforestillingen om at du må være teknisk anlagt for å bli tech-gründer.

Da jeg startet på entreprenørskapslinjen til NTNU lærte jeg nettopp det. At du ikke trenger å være Petter Smart for å starte et tech-selskap. Det du trenger er pågangsmot, evne til å spørre om råd og lyst til å løse et problem. Teknologene kan være medgründere, innleid eller ansatt.

Det du trenger er pågangsmot, evne til å spørre om råd og lyst til å løse et problem. 

Steve Jobs, Brian Chesky i Airbnb eller Sean Rad i Tinder. Ingen av dem har teknisk bakgrunn, men de har likevel vært med på å starte noen av verdens mest kjente teknologiselskaper. Michael Dell er et annet eksempel. Dette er historiene vi burde fortelle kvinner som går med en gründer i magen.

Jeg sier ikke at det er unødvendig med flere kvinner i teknologifagene. I dag søker mindre enn fem prosent av de kvinnene som velger høyere utdanning seg til teknologifag. Den andelen må økes om vi vil sikre mangfoldet i en næring som blir viktigere for hver dag som går.

Det vi ikke må gjøre er å sette likhetstegn mellom kvinnelige teknologigründere og kvinnelige teknologer. Mangelen på kvinnelige tech-gründere skyldes ikke manglende teknologikompetanse. Vi må bryte ned de innbilte barrierene som stopper kvinner fra å sette utfor.

Først da knekker Norge den kvinnelige gründerkoden.

Agnes Dyvik er administrerende direktør og grunnlegger av Vio.

Kronikk