Illustrasjon: iStock

SLAGKRAFTIG: Bedriftskulturen er først konstruktiv når den fører til en kontinuerlig strøm av nye slagkraftige ideer og løsninger, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Innovate or die!

KRONIKK: Bedriftskulturen er først konstruktiv når den fører til en kontinuerlig strøm av nye slagkraftige ideer og løsninger, mener Gisle Eckhoff i Digiplex.

Norge har forutsetninger for innovasjon andre land bare kan drømme om. Kompetanse, ren energi og kapital vil være grunnsten for fremtiden. At Innovasjon Norge under NHOs «Made In Norway» årskonferanse fikk i oppdrag om å bidra i etableringen av en norsk grønn profil for investorer er kjærkommet. For det trengs en helhetlig innovasjon i hvordan grønne næringer utvikler og markedsfører seg. For teknologisk innovasjon alene er ikke nok.

Uttrykket "innovate or die" gjelder for nesten alle dynamiske og rasktvoksende næringer. Mange næringer forsøker å oppnå teknologidrevet innovasjon for å redusere driftskostnadene. Dette er fornuftig ettersom mange har like store kostnader på strøm som på leie av bygg. For å være en langsiktig vinner i denne sektoren, trengs det likevel mer enn teknisk- og driftsinnovasjon. Alle andre elementer i virksomheten må bidra som en innoverende kraft.

Innovasjon må forankres i bedriftskulturen. Hele bedriften bør leve og ånde innovasjon. Bedriftskulturen er først konstruktiv når den fører til en kontinuerlig strøm av nye slagkraftige ideer og løsninger.

Digiplex’s grunnleggende strategi er å gjennomføre våre prosjekter fullfinansiert av egenkapital, Vi opprettholder strategien til vi har en kontantstrøm som lar oss ta opp gjeld på gunstige vilkår. Digiplex utstedte en offentlig obligasjon for den gjelden vi tok opp for å bygge vårt nyeste datasenter i Norge. Dette gjorde vi før grunnsteinen var lagt. Videre ble utstedelsen overtegnet, noe som senket våre kapitalkostnader.

Det er innovasjon!

Obligasjoner er tradisjonelt ansett som et verdipapir med lav risiko. Som en ny aktivaklasse har datasentre lenge vært ansett som mer risikofylt. Med det i bakhodet, var mange tvilende til utstedelse av en offentlig obligasjon før byggestart.

Hvis vi kunne få tilgang til det offentlige gjeldsmarkedet, kunne vi redusere våre kapitalkostnader. En lavere kapitalkostnad vil også medføre en betydelig reduksjon av den totale kostnaden for bygg og drift av datasentre. Disse besparelsene reduserer prisene for kundene, og øker konkurransekraften.

I en teknologidrevet næring må innovasjon være en kollektiv tankegang.

For å få tilgang til gjeldsmarkedet, startet en intens fase hvor vi vektla fordelene ved det kalde nordiske klimaet, vannkraft og de finansielle fordelene gjennom våre innovasjoner. Vi demonstrerte hvordan vi beskyttet selskapets kapital i byggeperioden. Dette var kanskje det viktigste siden det var mye oppfattet risiko og ingen kontantstrøm. Løsningen løftet vi fra eiendomsmeglingen – en godt fungerende løsning fra en moden næring, over til en annen nærings vekstfase.

Resultatet var den første offentlig obligasjonsutstedelsen noen gang for et datasenter som ennå ikke var bygget.

I en teknologidrevet næring må innovasjon være en kollektiv tankegang. Innovasjon skal være et personlighetstrekk inkorporert i DNA-et av bedriften. I dagens hurtige internettsamfunn er valget enkelt: Omfavn innovasjon eller ignorer den og dø.

Gisle Eckhoff er administrerende direktør i Digiplex.

Kronikk