Illustrasjon: iStock

EFFEKTIV MED DIGITALISERING: Vi må ta fatt på effektiviseringen Difi peker på, med teknologi og digitalisering som viktige bidragsytere, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Overmoden digitalisering

KRONIKK: Nordmenn er blant verdens beste til å ta i bruk ny teknologi. Når det gjelder teknologi og digitalisering i staten, er vi imidlertid langt fra best. Det koster oss milliarder, skriver Geir Aasen i E-boks Norge.

Årlig analyserer World Economic Forum tilgangen til, kunnskapen om og bruken av informasjon- og kommunikasjonsteknologi i 139 land. I fjorårets undersøkelse havnet Norge på fjerdeplass, kun slått av Singapore, Finland og Sverige.

I tillegg har Norge ifølge rapporten verdens mest avanserte infrastruktur. Nordmenn er kjent for å ha høy kompetanse på teknologi, og er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Vi er blant verdens mest teknologikompetente og digitale befolkning. Det er imponerende!

Mindre imponerende er det at vi glemmer denne kompetansen og teknologinysgjerrigheten i offentlig sektor. Ser vi på teknologibruk og digitalisering av offentlig sektor, er Norge nemlig langt fra best. I den samme undersøkelsen som kårer nordmenn til verdens mest teknologikompetente, havner vi på 18. plass over digitalisering av offentlig sektor. Selv om digitaliseringen har fått mer fart de siste årene, går det for sakte. Det er ikke bare unødvendig, all den tid vi har ressursene og kompetansen vi trenger.

Det koster oss også dyrt.

I november ga Difi ut en rapport kalt «Nøkkelen til handlingsrommet - Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten?» (PDF). I rapporten kommer det frem at Norge har den høyeste andelen offentlig ansatte, samtidig som resultatene forblir middelmådige. Difi-rapporten peker på en rekke gevinster som følge av effektivisering av offentlig sektor.

Et eksempel Difi trekker frem er sentralisering og digitalisering av innkjøpsfunksjonen i Norsk helsenett, som alene kan spare oss for en halv milliard kroner. Digitalisering av andre offentlige anskaffelsesprosesser med påfølgende millionbesparelser kommer i tillegg.

Teknologi og digitalisering i offentlig sektor lønner seg!

Flere løsninger for dialogbasert kommunikasjon brukes allerede i våre naboland. Som første land i verden skal Danmark nå utnevne en digital ambassadør for å pleie forholdet til globale teknologimastodonter som Google, Apple og Microsoft. Årsaken er at selskapene har en så stor påvirkning på folks hverdag. En påvirkning og økonomisk styrke som overgår mange av landene hvor Danmark allerede har ambassadører.

Vi må ta fatt på effektiviseringen Difi peker på.

Utnevnelsen symboliserer en maktforskyvning mellom stater og privatbedrifter og representerer en ny måte for stater å tenke rundt digitalisering. Blant annet vil den digitale ambassadøren kunne spille en viktig rolle for å skape smitteeffekt fra de globale aktørene til de mindre, nasjonale.

En slik løsning vil gi betydelige gevinster også i Norge. Vi må ta fatt på effektiviseringen Difi peker på, med teknologi og digitalisering som viktige bidragsytere. Det krever vilje og riktige løsninger. Heldigvis har vi nok av begge deler. De riktige løsningene som muliggjør en effektiv offentlig sektor finnes også allerede i privat næringsliv. Staten må bare implementere dem.

Med en stadig aldrende befolkning og fortsatt lav oljeinntekt, er tiden overmoden for en digital, og effektiv offentlig sektor.

Geir Aasen er norgessjef i E-boks Norge.

Kronikk