Bjørvika i Oslo. FOTO: iStock

ET GODT EKSEMPEL: Oslo ligger godt an til å bli kåret til en av verdens smarteste byer, skriver kronikkforfatter. FOTO: iStock

Nå kommer de smarte byene

KRONIKK: Med økt urbanisering, klimautfordringer og eldrebølge gir Smartcity-løsninger bedre forutsetninger for å møte fremtiden. Men hva er egentlig såkalte «smarte byer», og hvorfor ruster de oss til å møte fremtiden, spør Stina Birkeland i Sopra Steria.

To av de viktigste faktorene for å gjøre en by "smartere", er teknologi og innovasjon. Ved hjelp av «Internet of Things» og informasjonsteknologi skal man i fremtiden bruke sensorer og måling aktivt for å effektivisere og heve livskvaliteten til byens innbyggere. Alt fra for eksempel transportsystemer, sykehus, avfallshåndtering, politi, biblioteker, skoler, vannforsyning og andre samfunnstjenester vil bli berørt av smarte systemer. Alle data samlet inn blir bearbeidet og analysert for kontinuerlig forbedring.

Det internasjonale potensialet i Smartcity-markedet ligger på over 13.000 milliarder kroner de neste fem årene, og det forventes at i overkant 26 globale byer vil være klassifisert som "smarte" byer i 2025, ifølge analyseselskaper Frost & Sullivan. Stadig flere mennesker flytter til byene, både nasjonalt og internasjonalt. I dag bor 50 prosent av befolkningen i byer, men forskere sier at dette vil øke til 70 prosent innen 2050.

Smartcity-markedet er dermed stadig voksende, og har fått stor oppmerksomhet fra myndigheter og næringsliv. Det er med god grunn.

Det begynner nemlig allerede å gi resultater. For eksempel jobber Sopra Steria med smarte veier der intelligente transportsystemer spiller en stor rolle, og dataanalyse og prediksjoner for trafikkbildet gir bedre trafikksikkerhet. E-Helse og velferdsløsninger er også en vesentlig del av smarte byer, med digitaliserte konsepter som bidrar til bedre helsetjenester.

Vi i Sopra Steria bistår også de ulike etatene i Oslo kommune med å gjennomføre og utvikle nye konsepter. Blant annet har vi bistått Bymiljøetaten med utviklingen av en ny mobilapplikasjon som skal gjøre betaling av parkering enklere i byen. I tillegg skal du også kunne betale piggdekkavgiften gjennom applikasjonen. Men best av alt er varslingsmodulen i applikasjonen. Her vil applikasjonen gi beskjed når det er snømåking eller høstrengjøring på veiene og gir deg dermed mulighet til å planlegge hvor du skal parkere.

Oslo er et godt eksempel å trekke frem. I dag ligger Oslo faktisk an til å bli kåret til en av verdens smarteste byer. Det nye byrådet har vedtatt klimamål med kutt på 50 prosent innen 2020, og 96 prosent innen 2030. Oslo blir med det klimanøytral. Byen er også allerede godt i gang med utrullingen av AMS-målere, som med Smartgrid-muligheter vil bidra til bedre bruk av strøm og energi. På listen over andre byer som kan bli noen av verdens smarteste ligger også Singapore, Barcelona, London og San Fransisco.

Men vi er fremdeles bare i startgropen når vi ser på hva smarte byer kan gjøre for oss innbyggere og økonomien. Derfor er handlingsrommet nå stort med tanke på initiativer som kan forenkle og forbedre vår hverdag.

Stina Birkeland er konsulent i Sopra Steria.

Les om:

Kronikk