(Illustrasjon: Istock)

(Illustrasjon: Istock)

Tingenes arbeidsflater

KRONIKK: Automatisering og integrasjonsdyktighet er resepten nå som arbeidsflaten opplever nye nivå av kompleksitet.

Arbeidsflaten kan på én dag være i flere tidssoner, i titalls trådløse soner og brukes på tre til fire enheter. Dette er mulig fordi flinke it-avdelinger har tilpasset leveransene til nye tider der mye foregår på brukernes premisser. Denne endringen har krevd mye, men ikke langt på nær det man kan vente av de neste monsterbølgene: tingenes internett, virtual reality, kroppsnær teknologi, sensorer og nye typer maskiner og selv-lærende teknologi.

Effekten er tusener og millioner digitale objekter som utløser helt nye typer fordeler til virksomheter. Gartner spår at det innen 2020 vil være 21 milliarder ting koblet til internett som genererer mer enn 20 zetabyte data. Investeringene i endepunkter vil trolig overstige tre trillioner dollar.

Hva betyr dette for arbeidsflaten?

Med digitaliseringen blir arbeidsflaten noe mer enn en klient som kommuniserer med tjenere. Det vil måtte omfatte alle typer samhandlinger mellom mennesker og de digitale objekter som kreves for at et produkt eller en tjeneste leveres fra tilbyder (leverandør) til mottaker (kunde). Det gjør at it-avdelingen må beskytte langt mer enn brukerne og datasenteret; ansvaret utvides til alle integrasjoner og tilkoblinger som knyttes til arbeidsflaten. It-avdelingen vil få ansvaret for å legge til rette for en holistisk og kompleks «tingenes arbeidsflate» som er mer avansert enn vi kan forestille oss i dag,

Hvordan blir man forberedt?

For å møte en slik utvikling må beslutningstagere ta inn over seg at de valgene man tar i dag må støtte en fundamental omveltning. Dermed kommer man ikke utenom at så mange oppgaver som mulig må automatiseres samtidig som man legger en grunnmur som er svært tilpasningsdyktig for nær alle integrasjoner. Dette gjør at man enklere kan håndtere flere tilkoblinger, løse flere oppgaver og overvinne flere komplekse utfordringer. Fordelene virksomheten oppnår er:

  • Hastighet: Mindre menneskelig inngripen gir større evne til å møte forretningsenhetenes unike behov. Arbeidsflaten blir limet mellom mennesker, prosesser og nettverk og effekten er at arbeidstagere kan løse mye mer på langt kortere tid
  • Større kvalitet: Med gjenbrukbare komponenter og arbeidsflyter vil grepene man gjør i brukermiljøet være mer forutsigbare og kontrollerte. It-avdelingen får æren for å være driveren og tilretteleggeren for den økte tjenestekvaliteten som gjennomsyrer virksomheten.
  • Skjerpet sikkerhet: Mennesker forårsaker de fleste sikkerhetsbruddene. Når man får tusenvis av flere ting å håndtere, blir også sikkerhetshullene flere. Automatisering øker standardiseringen, og it-avdelingen får større innsikt i prosesser og arbeidsflyter som avviker fra normalen
  • Økt fleksibilitet: Automatisering utløser helt nye typer endringsdyktighet. Prosesser kan enkelt tilpasses nye behov, ny teknologi integreres smidig for å øke effektiviteten, og langt flere endringer kan gjøres uten nedetid

Skalerbarhet må være en av de viktigste premissene når nye strategier skal utformes. Man må støtte langt mer enn man noen gang har forestilt seg, og i beslutningskriterier forut for investeringer må man ikke glemme at tingenes arbeidsflater vil bli svært intelligente og komplekse.

Frode Kipperberg er løsningsrådgiver i RES Software.

Kronikk