Kronprinsen åpner ny sikkerhetslab

Torsdag åpner Kronprins Haakon den nye sikkerhetslaboratoriumet i Halden. Labben er knyttet til Institutt for Energiteknikk (IFE).
H.K.H. Kronprins Haakon åpner Norges nye sikkerhetslaboratorium i Halden torsdag 25. mars. Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som nå åpner sitt MTO- (Menneske-Teknologi-Organisasjon) laboratorium i Halden. Laboratoriet er unikt i internasjonal sammenheng og vil kunne gi viktige bidrag for å unngå store ulykker i eksempelvis samferdsels- og oljesektoren, mener instituttet.

Det nye laboratoriet åpner for nye typer studier og eksperimenter innen samspillet Menneske-Teknologi-Organisasjon. Laboratoriet er det eneste i sitt slag i Europa. Laboratoriet gir blant annet mulighet for simulering av ulykker i virtuell virkelighet. Slike eksperimenter vil gi ny kunnskap om hvordan mennesker i teknologiske arbeidsmiljø takler kritiske situasjoner, skriver IFE i en pressemelding.

Under åpningen vil Kronprinsregenten overvære en demonstrasjon hvor et reelt skiftlag gjennomfører et prototyp av et eksperiment. Formålet er å studere om innføring av ny teknologi for feltoperatører vil bedre situasjonsforståelsen for de som sitter inne i kontrollrommet ) om det bedrer samarbeidet mellom inne- og uteoperatører.

Den nye teknologien MTO har utviklet og satt sammen består av blant annet en vest der feltoperatøren har en bærbar datamaskin med trådløst kommunikasjonsutstyr. På hjelmen har feltoperatøren gjennomsiktige databriller ) hvor han ser det samme som en vanligvis ser på en pc-skjerm, videre har han mikrofon og høyttaler så han kan kommunisere med kontrollrommet. På toppen av hjelmen er det montert et videokamera. Signalene kan overføres trådløst til kontrollrommet. Et posisjoneringssystem gjør at datamaskinen på centimeteren vet hvor feltoperatøren befinner seg. Et hoderetningssystem forteller datamaskinen i hvilken retning feltoperatøren ser.

Medarbeidere i kontrollrommet kan følge med på hva feltoperatøren ser og hvor og hvordan han beveger seg ute i anlegget. Feltoperatøren får informasjon på brillene som har relevans for den jobben han skal gjøre ) for eksempel strålingsinformasjon.

Åpningen skjer i forbindelse med et bredt anlagt seminar om sikkerhet i regi av IFE. I hvilken grad lærdom kan overføres mellom bransjer er ett av temaene for seminaret, som samler deltakere og forelesere fra flere land.