Kulturnett på flyttefot

Nå i januar starter den store omorganiseringen. Kulturnett Norge og delnettene flytter sammen i det nye senteret for arkiv-, bibliotek- og museumsutvikling.

Siden oppstarten i 1998 har Kulturnett Norge holdt hus i Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana. Fagnettene for arkiv, bibliotek, kunst og museum har alle vore plasserte i kvar sine institusjonar i Oslo.
Kultur- og kirkedepartementet har avgjort at hele kulturnettet fra og med januar 2003 skal bli samlokalisert i informasjonsavdelingen til det nye Statens utviklingssenter for arkiv, bibliotek og museum, Abm-utvikling, i Oslo.

I første omgang blir Kulturnett Norge videreført omtrent som de er i dag, men arbeidet med å utvikle et nytt og forbedret Kulturnett er i gang.

-- Framover vil også samarbeidet med institusjonene og de regionale og lokale kulturnettene bli sterkere prioritert, opplyser direktør for Abm-utvikling, Jon Birger Østby.

(Kilde: Kulturnett Norge)