Kulturrådsstøtte til elektronisk kunst

Sentrene for elektronisk kunst i Bergen og Trondheim har fått til sammen én million i prøvedriftsstøtte for 2003.

Bergen Senter for Elektronisk Kunst (Bek) er tildelt 600 000 kroner fra Norsk kulturråd.

Senteret har mottatt prøvedriftsstøtte siden 2000 og i en pressemelding fra Kulturrådet heter det at senteret har "vist en god faglig utvikling og har en tverrfaglig profil".

Trondheim Elektroniske Kunstsenter (Teks) ble opprettet i 2002 og fikk da en halv million i oppstartsstøtte av Kulturrådet. Årets tildeling er på 400.000 kroner.