Kun åtte millioner til Min side

Kun åtte millioner til Min side

Første versjon av et virtuelt servicekontor for offentlige tjenester skal være på plass 2005. Men i statsbudsjettet er det bare bevilget peanøtter til "Min side".
Moderniseringsdepartementet har overtatt Næringsdepartementes koordineringsrolle for it i offentlig sektor. Og de starter nå arbeidet med en felles inngangsdør til offentlige tjenester på internett. "Min side" vil gi tilgang til digitale tjenester uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som tilbyr tjenestene.

-- Det offentlige må fremstå med ett ansikt utad og organisere informasjonen ut fra hver enkelt borgers behov, heller enn ut fra organisasjonskartet, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i kommentar på departementets hjemmeside.

Arbeidet med en felles inngangsport for offentlige tjenester prioriteres høyt, ifølge Regjeringen. Til prosjektgjennomføringen er det satt av 8 millioner kroner. Det store spørsmålet er hvor langt man kommer med disse pengene. Utfordringene rundt digitale signaturer (pki) må også løses.

Men ambisjonene er klare: "Stadig flere offentlige tjenester gjøres tilgjengelige på internett. Med rammeavtaler for sikker signaturløsning for offentlige tjenester i løpet av første halvår 2005, vil omfanget av digitale tjenester øke ytterligere. Regjeringen vil gjøre tilgangen til elektroniske tjenester enklest mulig for innbyggerne", heter det i meldingen fra departementet.