Kun fire millioner til fri programvare

Kun fire millioner til fri programvare

Fire millioner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er alt regjeringen foreslår.

Vi skal fremme fornying i offentlig sektor sier regjeringen, og foreslår fire millioner til Nasjonalt Kompetansesenter for fri programvare.

Totalt bevilges det ti millioner kroner til arbeidet med åpne standarder og fri programvare, det samme som i fjorårets budsjett.

Senteret skal ligge i Drammen og Tromsø etter at grupperinger i Buskerud og Tromsø har ivret for mer bruk av fri programvare i samarbeid Kommunenes Sentralforbund og IKT-Norge.

- Jeg vil endre arbeidsformene i offentlig sektor. Lykkes vi ved å skape en delingskultur i offentlig sektor vil vi oppleve økt innovasjon, styrket samhandling og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Nasjonalt Kompetansesenter for fri programvare vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grand Røys.

LES OGSÅ: Røys klippet snoren for fri programvare

- Den største barrieren mot økt bruk av fri programvare er mangel på kompetanse, skriver Fornyings og Administrasjonsdepartementet i en pressemelding.

Hvordan disse pengene skal stimulere til innovasjon er usikkert. Det er knapt nok til lønn og husleie.

Det fagkompetansen kan bidra med er å hjelpe beslutningstagere og IKT-medarbeidere med økt kunnskap om fri programvare som et alternativ til dagens bruk av Microsofts produkter.

Om det hjelper er usikkert, selv om kompetansesenteret klarer å opprette et tilfredsstillende kurs og studietilbud.

Skal kompetansesenteret lykkes må nok initiativtagerne og ildsjelene bak opprettelsen bidra betydelig. Utvikling av gode kurstilbud er ressurskrevende.

For Kompetansesenteret har store mål. Nevnes kan: være pådriver for at fri programvare blir kvalitetssikret og tilgjengeliggjort, utarbeide veiledninger og informasjonstjenester om fri programvare, etablere kurs og studietilbud, initiere nyskapning og bedriftsetablering, bygge og drive kompetansenettverk, utvikle og realisere innovasjonstjenester.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet