Kun to klager til den nye Brukerklagenemda

Og de gjaldt forhold oppstått før 1. februar, og måtte avvises.

Den nye Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN) åpnet sine dører for kundene den 1. februar. Men enn så lenge har det ikke vært telefonstorm i nemdas lokaler.

- Vi har bare fått noen få henvendelser, og kun to klager, men det var på forhold som var oppstått før 1. februar. Vi kan ikke behandle klager fra før 1. februar, så de ble avvist, forteller sekretariatsleder Aneta Duric i BKN til computerworld.no.

Hun forteller at de regner med større påtrykk når februar måned har blitt litt eldre.

- Har dere noen pekepinn på hvor mange klager dere forventer?

- Det er ingen som kan fastslå hvor mye det blir, sier Duric.

Mye større omfang

Sekretariatslederen forteller at hun tidligere jobbet i Teleklagenemda, som mottok klager på kun tre selskaper: Telenor, Netcom og Tele2.

- Da behandlet vi mellom 800 og 1000 henvendelser per år. Nå har vi mellom 180 og 190 selskaper som er med, så det kan bli mye.