Kun tre tele-klager til Brukerklagenemda

Kun tre tele-klager til Brukerklagenemda

Den nye Brukerklagenemnda har fått inn kun tre klager de første seks ukene. Den gamle Teleklagenemnda fikk 1000 per år.

Under stor medieoppmerksomhet ble den nye Brukerklagenemnda (BKN) åpnet 1. februar. Ved å tvinge alle norske teleoperatører inn i BKN ble bedrifter som ikke holdt seg til avtalene, stengt ute fra Post- og Teletilsynets Telepriser.no. Den nye BKN skulle samle klager fra hele bransjen, ikke bare for de store teleselskapene.

 

Det er bare et problem. Ingen klager. BKN har de siste seks ukene fått inn tre klager som det jobbes med.

 

- Ja, det er lite. Jeg kan ikke forklare dette, sier PT-sjef Willy Jensen til Computerworld.no.

 

Ingen forklaring

 

- Vi får mange henvendelser, men de fleste kan ikke vi gjøre noe med. Det er en forutsetning at kundene tar opp saken med tilbyderne før de kan komme til oss. Mange må ta den runden først, sier Aneta Duric, sekretariatsleder i nemnda, til Computerworld.no.

 

Duric har heller ingen forklaring på hvorfor det er så få klager.

 

- Nei, i den gamle teleklagenemnda fikk vi mellom 800 og 1000 klager per år, og det gjald bare tre selskaper. Det er ingen grunn at det skal bli færre klager, heller flere, sier hun.

 

Med 800 til 1000 klager per år burde seks uker gi rundt 100-120 klager. Dermed ser det ut at rundt 100 klager allerede har blitt borte.

 

- Tja, jeg vet ikke hva har skjedd. Muligens har BKN for dårlige åpningstider. Jeg tror det kan ha noe med tilgjenglighet å gjøre, sier Jensen.

 

Alle har meldt seg inn

 

Både Jensen og Duric påpeker at det har vært massiv informasjon rundt lanseringen og at Forbrukerrådet og PT henviser til BKN hele tiden.

 

- Vi har sendt et opplysningsbrev til alle teleselskapen, de har plikt å informere om oss. Dette er mistenkelig lavt, sier Duric.

 

- Det overrasker meg at vi ikke har fått flere klager, sier Jensen.

 

Hverken PT eller BKN ser noen grunn til å gjøre noe med saken, annet enn å vente til klagene kommer inn.

 

Jensen opplyser for øvrig at nesten alle teleselskapene som ble utestengt fra Telepriser.no nå har betalt og sendt inn avtalen på riktig måte.

 

- Jeg fikk epost av folk som var sure, men jeg tror alle har meldt seg inn nå, sier Jensen.

 

Har du klager? Prøv www.brukerklagenemnda.no. De har nok kapasitet...