Kundekontakt via SMS

Pling er navnet på en tjeneste for masseutsendelse av SMSer.

Masseutsendelse av SMSer i forbindelse med kundekontakt eller markedsføring kan være praktisk. Pling er et Web-basert system hvor man kan sende ut SMSer til enkeltpersoner, til egne definerte grupper eller til alle kontakter.

Hvis man har SMS-tekster man bruker ofte, kan man definere SMS-maler som man bruker ved utsendelse av SMSer. Løsningen har en integrert kontaktdatabase, og man kan importere kontakter fra eksisterende kundedatabase via en kommaseparert tekstfil.

Så snart meldingene er sendt, får man leveringsstatus på meldingene (bl.a. om meldingen er mottatt av kunden).

Også toveis kommunikasjon

Pling finnes i både en standard- og en proff-versjon, hvor proffversjonen tilbyr toveis kommunikasjon. Proffversjonen kan også brukes hvis man ønsker å tilby betalingstjenester via SMS (takserte SMS-meldinger).

Standardversjonen koster 149 kroner pr. måned + 49 øre pr. SMS i trafikkavgift. Internett: www.pling.as