- Kundene forstår ikke it-leverandørene

Det hevder faktisk et av de større pr-byråene, som selv er storleverandør av kommunikasjon fra it-selskapene...

Her er nok en undersøkelse i flommen av undersøkelser.

Det er pr-byrået Gambit, kommunikasjonsrådgivere for en rekke it-selskaper, som melder at bedriftslederne "ikke har noe inntrykk" av informasjonen de får av norske it-leverandører.

Fire av ti svarer at de "ikke har noe inntrykk av informasjonen og markedsføringen" som gis av norske it-leverandører, mens bare en av tre synes slik informasjon er forståelig og relevant.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne av Gambit Hill & Knowlton og retter seg mot 500 norske bedriftsledere.

- It-leverandørene står overfor betydelige kommunikasjonsmessige utfordringer, sier Astrid Krohn, senior kommunikasjonsrådgiver i Gambit Hill & Knowlton, i en kommentar.

- Bruk oss

Det er et dårlig skjult budskap i pressemeldingen at flere hadde fått budskapet bedre fram, hadde de bare benyttet seg av for eksempel Gambits tjenester.

- Dette betyr enten at informasjonen ikke oppfattes som relevant og derfor ikke når frem, eller at leverandørene blir for tekniske i sin kommunikasjon, sier Krohn.

- Mange leverandører er svært velartikulerte i presentasjon av sine produkter, men de har ofte problemer med å konkretisere hva kundene får igjen for investeringene, sier Krohn.

Hvem sin feil?

Selv har vi mottatt utallige meldinger fra slike aktører som Gambit.

Hvis nivået på kommunikasjonen til kunder holder samme nivå og når samme mengde, kan det kanskje hende at det Gambit registrerer simplethen er et imponerende vitnesbyrd om en flom av irrelevant og dårlig formulert informasjon, blant annet fra aktører som dem selv?

- Best i Oslo

Det er bedriftsledere i Oslo/Akershus og på Sørlandet som har størst utbytte av markedsføringen fra it-leverandørene, opplyser Gambit.

I disse landsdelene er det også færrest respondenter som opplyser ikke å ha noe inntrykk av markedsføringen og informasjonen.

Og, som Gambit ikke skriver i meldingen, i disse landsdelene er det desidert tettest befolkning av oppdragskåte kommunikasjonsrådgivere.

Er det en overflod av dårlig formulert informasjon som gjør at kundene "ikke har noe inntrykk" av slik informasjon, eller er dette utspillet bare et subtilt forsøk på å selge inn rådgivertjenester? Hva mener du?