Kundene har ikke fått beskjed

Kundene har ikke fått beskjed

26 kunder flyttes fra Telenor og EDB. De største kundene har ikke fått vite hvilke endringer overflyttingen innebærer.
Computerworld har vært i kontakt med Trondheim Kommune, Mesta, Bravida, Widerøe, Eltek, Bergesen og Onninen - som er de største av kundene som berøres av avtalen mellom Telenor og EDB. Vi har snakket med både it-ansvarlige og markedsfolk i disse virksomhetene. Bortsett fra folk i Trondheim kommune, har ingen av de vi har vært i kontakt med fått noen konkret informasjon fra verken Telenor eller EDB om hvilke konsekvenser en flytting av it-driften vil få.

Dette står i skarp kontrast til det direktør Kjell-Erik Tenold i Telenor bedriftskommunikasjon hevder:

-- Da Telenor/EDB-avtalen ble kjent på fredag begynte vi umiddelbart med å informere de 26 kundene som berøres av avtalen. De største kundene har vært varslet på forhånd. På de største avtalene er det dessuten konkrete klausuler som sier at kunden skal varsles og være enig i en eventuell flytting.

-- Kan du være mer konkret, hvem av de 26 kundene har dere vært i kontakt med?

-- Det kan jeg ikke kommentere. Men som sjef for denne flytteoperasjonen fra Telenors side har jeg ikke hørt om noen negative tilbakemeldinger. Det ville jeg fått beskjed om umiddelbart dersom det var noe spesielt, sier Tenold.

Ikke fått beskjed

I en sms-melding skriver Tenold at 8I samråd med EDB-ledelsen har vi konkludert med at vi ikke ønsker å gå ut med listen over kundene som flyttes8. Her er ikke Telenor og EDB helt samstemte, for de syv navnene på de største kundene har Computerworld fått av kommunikasjonssjef Reidar Gjerum i EDB.

8I tillegg er det et antall mindre avtaler som vi ikke ønsker å gå ut med. Dette innebærer en økning av vår kundeportefølje innen handel, industri og offentlig sektor som er et viktig satsningsområde for EDB8, skriver Gjerum i epost til Computerworld.

-- Vi visste ingenting om flyttingen før vi så pressemeldingen som ble sendt ut på fredag. Og fortsatt har vi ikke fått nærmere beskjed om hva som skjer fra account-managerne i EDB og Telenor. Det som har skjedd er rart. De burde ha vært ute hos kundene sine, sier prosjektkoordinator Tore Syverinsen i rederiet Bergesen.

Stadige omorganiseringer

Ifølge prosjektkoordinatoren er det ikke første gang Telenor gjør endringer uten at kundene blir orientert. I løpet av tiden Bergesen har hatt driftsavtale med Telenor, har det vært flere omorganiseringer. Jevnlig har nye Telenor-medarbeiderne måttet få tildels tung opplæring.

-- Telenor varsler aldri på forhånd, men setter bare inn nye folk, sier Syverinsen oppgitt.

Heller ikke driftssjef Odd Solheim i Widerøe har fått vite hva en overføring av kundeforholdet til EDB betyr. Men det er klart at Widerøes 40 servere blir stående i Telenors fjellhall i Bergen. For Solheim er det dessuten viktig å kunne forholde seg til de samme menneskene som før.

Elektrobedriften Eltek i Drammen har nylig inngått asp-avtale med Telenor, en avtale som flyttes til EDB nærmest før den har trådt i kraft. Eltek fikk tidlig nyss om at noe var på gang, men har ikke fått flere detaljer etter at Telenor-EDB avtalen ble offentlig kjent.

-- Vi har bare fått vite at det blir et samarbeid, sier driftsansvarlig Jørn Randby.